Winkelpand

Architect: Architektenatelier Boud Rombouts
Bouwheer: Steinco    
Adviseurs: DS Engineering (stabiliteit), VC Den Hartigh (EPB & veiligheidscoördinatie)    
Locatie: Antwerpen   
Timing: 2012 – 2014     
Status: gerealiseerd

Projectondersteuning | Samenwerking

Renovatie en nieuwbouw van een handelspand op de Meir, de drukste winkelboulevard van Antwerpen.

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van bouwheer Steinco vanaf de opmaak van de uitvoeringsdossier, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering.  

BB team: arch. ilze De Backer, int. arch. Katie Van der Borght