Keyserzaal kmska

Bouwfysica, Comfort & Welzijn


Uw welzijn in onze handen leggen is overdreven. Het bevorderen door u met het juiste bouwfysische advies op weg te helpen kunnen we wel.

De levensduur van duurzame gebouwen veilig stellen kan enkel als de bouwfysische robuustheid van de gebouwschil verzekerd is. Idem voor het comfort en welzijn van de gebruikers.

Bouwfysica

Bouwfysica

Voor bouwfysisch advies op niveau van het constructiedetail bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij hebben alle aspecten van de gebouwschil onder de knie. Naast de bouwtechnische aspecten focussen we ook op de bouwfysische, de duurzaamheid van materialen en de circulaire bouwprincipes.

Bewustzijn van de bouwfysische principes is essentieel voor een bouwtechnisch juiste detaillering van de constructie. Vochtschade en comforthinder willen we immers vermijden.

Bekijk portfolio
Bouwfysica2

Hygrothermie

het hygrothermisch gedrag van bouwschildelen en bouwknopen onderzoeken en evalueren we met gespecialiseerde software (WUFI 1D of 2D).

Ook de thermische prestaties van gebouwschildelen, van samengestelde wanden over raamprofielen tot bouwknopen, berekenen we statisch of dynamisch met gespecialiseerde software (Physibel Trisco, Bisco en Voltra).

IMG 0577

Onderzoek in situ

Onze specialisten kunnen ter plaatse thermografische analyses uitvoeren van uw gebouwschil, indien gewenst in combinatie met thermische berekeningen.

Met een blowerdoortoestel in de hand gaan we op zoek naar luchtlekken in de gebouwschil van bestaande of nieuwe gebouwen.

Ook de binnenluchtkwaliteit kunnen we onderzoeken met één van de meettoestellen.

Met dataloggers volgen we het buiten- en binnenklimaat op, ook over een langere periode.

We bezitten verschillende vochtmeters die we graag inzetten in het kader van adviesopdrachten en expertises.

ir. arch. Robbe Verelst tot uw dienst

Kortom, u kan bij ons terecht om de schil van uw gebouw uit de doeken te doen en verzorgd in kaart te brengen. Met ons gefundeerd advies hebt u een pakket realistische aanbevelingen in handen waarmee u concreet aan de slag kan.

Comfort en welzijn

De ruimte waarin we ons bevinden beleven we in de eerste plaats met onze zintuigen. Het visueel en thermisch comfort, maar ook de kwaliteit van de lucht bepalen in sterke mate onze ervaring. Bovendien zijn het belangrijke graadmeters voor gezonde gebouwen. Die houden we dus best in balans.

Climate responsive design

Met de beginselen van CLEAR en climate responsive design in het achterhoofd kijken we samen met u hoe uw gebouwschil optimaler kan ontwerpen.

Als we de gebouwschil juister ontwerpen verminderen we het aandeel kunstmatige verlichting, verwarming en koeling. Uw comfort gelukkig niet.

Back to basics

"Gebouwen die bewuster ontworpen worden verbruiken minder energie en hebben bijgevolg een gunstige impact op ons klimaat. Dat is al behoorlijk wat meaning, maar waar het mij vooral om te doen is, is mensen gezond en comfortabel laten leven. Zowel thuis als op het werk. 

Zo is daglicht van essentieel belang voor onze fysieke en mentale gezondheid. Optimaal gebruik van daglicht bevordert het welzijn en geluksgevoel van gebruikers. Als architecten en ir. technieken hier bewuster en bij voorkeur samen over nadenken tijdens de ontwerpfase van een gebouw zou dat een gamechanger zijn," 
aldus daglichtspecialist Martijn.

Afbeelding 05 daglicht

Daglicht

We gebruiken gespecialiseerde software om zicht te krijgen op het visueel comfort binnen uw project. Met meetinstrumenten bepalen we de daglichttoetreding, kwaliteit van het uitzicht en het eventuele discomfort door bijvoorbeeld verblinding.

Dynamische simulaties beoordelen het zomercomfort en risico op oververhitting in uw gebouw. Samen met het ontwerpteam zoeken we naar oplossingen door te kijken naar verschillende gevelontwerpen, zonwering- en ventilatiestrategieën.

Geen nood, we vertalen onze bevindingen in gefundeerde en realistische aanbevelingen waar u gericht mee aan de slag kan.

Bekijk portfolio

Maak kennis met onze specialisten

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (3)

Emma

ir. arch. Emma Van De Steene

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
B B Martijn Vyncke 8087 Large

ing. Martijn Vyncke

Energieadviseur
Daglicht expert
Adviseur technische installaties
E-mail |
BB Robbe oct2014

ir. arch. Robbe Verelst

Energie- en duurzaamheidsadviseur
Adviseur bouwfysica
E-mail |

Andere vormen van advies energie & bouwfysica

Energiestudies & EPB

Energiezuinige gebouwen kunnen bij voorkeur zonder veel technische installaties. Wij helpen u in de juiste richting door energetisch advies binnen de integrale duurzaamheid van uw gebouw.
Meer over Energiestudies & EPB