CHOICE Peterbos Park 12 569 A0943

Sociale woontoren Peterbospark 12

Samen met HUB en Radar architecten renoveren we gebouw 12 in een sociale woonwijk in Anderlecht. Van haalbaarheidsstudie tot oplevering.
  • Architect: HUB en RADAR architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek

  • Bouwheer: Foyer Anderlechtois / Anderlechtse Haard

  • Budget: €16 991 289

  • Timing: 2018 - 2026

  • Status: In uitvoering

  • Fotograaf: Sarah Blee

  • Adviseurs: ABT (stabiliteit), CES (technieken), Bureau Bouwtechniek (EPB), Kamar (veiligheidscoördinatie)

De sociale woonwijk Peterbospark in Anderlecht bestaat uit een twintigtal residentiële gebouwen van de jaren 1970. Deze voor het grootste deel middelhoge gebouwen bevatten een 100-tal appartementen en zijn vrijstaand ingepland op een ruim perceel. Zo ontstaat op het maaiveld een parkcontext.

Wij onderzochten de haalbaarheid van torengebouw 12 (65 woningen) en begeleiden de renovatie ervan samen met de architecten.

CHOICE Peterbos Park 12 569 A0936

Haalbaarheid

Een deel van de gebouwen is eigendom van de sociale woningmaatschappij Anderlechtse Haard / Foyer Anderlechtois.

Na een initiële haalbaarheidsstudie met medewerking van het ontwerpteam, is besloten om voor vier van de gebouwen een renovatiedossier uit te werken om de gevels en de technische installaties volledig te vernieuwen.

Daglicht Peterbospark12

Daglicht Peterbos 12

In kader van de bouwaanvraag onderzochten we de daglichttoetreding in de appartementen op basis van de Europese norm NBN EN 17037 Daylight in buildings (2019).

Conform de norm is er minimaal 0,7% daglicht nodig op 95% van de bruikbare vloeroppervlakte en heeft een ruimte met minimum kwaliteit een daglichtfactor nodig van 2% op minimaal 50% van de bruikbare vloeroppervlakte. Lokalen scoren medium als deze 3,3% daglicht hebben op 50% van de bruikbare vloeroppervlakte.

Onze studie komt tot de conclusie dat in de huidige configuratie van het ontwerp alle verblijfsruimtes voldoen aan de minimale eis van de norm.

De geometrie van de ruimtes en de diepte ten opzichte van de buitengevel zijn in de huidige versie van de plannen de bepalende factor op gebied van daglichttoetreding.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. We controleren ook de uitvoering en zorgen ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Maak kennis met onze specialisten

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (2)

BB Arno oct 2014

ir. arch. Arno Van Hulle

Projectarchitect
Onderhoudsadviseur
E-mail |
Katalin

arch. Katalin Urban

Technisch expert
E-mail |

Uit Team Architectuur (Franstalig) (1)

IlseD

arch. Ilse Deckmyn

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (1)

BB Robbe oct2014

ir. arch. Robbe Verelst

Energie- en duurzaamheidsadviseur
Adviseur bouwfysica
E-mail |

Sociale woningen 4, 7 en 13

Op dezelfde site renoveren we ook de gebouwen 4, 7 en 13. Gebouwen 4 en 7 (telkens 96 appartementen) zijn nagenoeg identieke kopieën, gebouw 13 (104 woonunits) verschilt beperkt wat de types appartementen betreft en heeft een andere oriëntatie.

Uniek aan de renovatie van gebouwen 4, 7 en 13 is dat de ze tijdens de werken bewoond blijven.

TAGS: EPB| uitvoerend architect| Haalbaarheidsstudie| Energetische renovatie