Innovatie & Onderzoek

We willen de bebouwde wereld in betere staat achterlaten dan we hem aangetroffen hebben.

Onze sector staat voor grote uitdagingen: klimaatbestendig en koolstofarm bouwen, aandacht voor biodiversiteit en ecosystemen, waterbewust bouwen, duurzaam gebruik van grondstoffen, levensloopbestendig bouwen, de transitie naar een circulaire economie..

Het momentum is daar om die uitdagingen om te zetten in kansen. Voor vandaag en morgen, maar zeker ook op iets langere termijn.

GDCB banner email 3206 3206

Innovatie

Wij hebben sinds de oprichting van BB in 1995 de reputatie pionier te zijn. Zowel op het vlak van de ontwikkeling van innovatieve bouwmethodes, concepten en technieken, de advisering over de techniek van het bouwen als circulair en duurzaam bouwen.

Werken bij BB is werken in een leergierig omgeving. Je kennis en kunnen op het scherp van de snee houden beschouwen we hier niet als een verdienste. We dagen onze collega's uit om meer te willen weten, op lange termijn te denken en koppig te durven zijn als dat een groter doel dient. Niet de stroom te volgen, maar er stenen in te verleggen.

Bekijk onze projecten bij Vlaanderen Circulair

We vinden het onze maatschappelijke plicht een zinvolle bijdrage aan onze bebouwde omgeving te leveren, meerwaarde te creëren in de projecten die we realiseren en een juiste impact te hebben op de wereld van morgen.

20211001 Circulaire modelomgeving 4202

Hoe?

  • We zetten innovatieprojecten op die kunnen leiden tot nieuwe diensten, prototypes of efficiëntere werkprocessen. Dat doen we solo of in samenwerking met partners.
  • Opportuniteiten die zich voordoen in het kader van concrete opdrachten grijpen we aan om een project gerelateerd innovatietraject op te starten.

U hebt een vernieuwend idee dat u wenst te exploreren? U denkt dit liever samen met een partner te doen? Of u hebt nood aan een creatieve insteek voor een specifiek probleem in het innovatieproces? In beide gevallen mag u ons bellen.

Ontdek meer over de tool die we samen met Nextensa ontwikkelen voor BIM
Green Deal

Green deal circulair bouwen

Begin 2019 lanceerden Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen. Via dit gezamenlijk engagement werken 320 organisaties samen om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.

Uiteraard ontbrak circulair bouwen specialist ir. arch. Nadja Van Houten niet op het appel.

Onderzoek

U kan beroep doen op onze expertise wanneer u om een onderzoek verlegen zit. Onze specialisten zijn van vele markten thuis en altijd bereid hun tanden te zetten in nieuwe uitdagingen of opportuniteiten.

Ze zullen u naar best vermogen helpen en van een goed gefundeerd antwoord voorzien zodat u met een gerust hart verder kan met uw ontwikkeling of ontwerp.

Onderzoek is waarom klanten op ons beroep doen. U kan van ons verwachten dat we weten waar de klepel hangt. Dat is zo omdat we geen voldoening halen uit wat standaard is. U mag er op vertrouwen dat uw onderzoeksvraag bij ons in goede handen is.

Hou ons in de gaten, u komt ons beslist tegen op platformen waar we onze kennis en inzichten in nieuwe evoluties delen met de brede bouwsector.

Lees meer over onze expositie van biobased materialen
2023 Biobased Expo2 5097 5097

Bent u fabrikant van bouwproducten, architect, ontwikkelaar, aannemer of software-fabrikant en op zoek naar een partner voor een innovatie in de bouwsector?

De enige manier om uitdagingen om te zetten in opportuniteiten is samenwerken, kennis delen en leren van elkaar.

Maak kennis met ons team dat binnen BB innovaties & onderzoek faciliteert

Uit Team Kennis Innovatie & Technologie (6)

Jan Moens kennispartner 3379

prof. arch. Jan Moens

Algemeen directeur
Hoofd afdeling research & ontwikkeling
Gedelegeerd bestuurder
E-mail |
Johan 3224

prof. arch. Johan Cordonnier

Projectarchitect
Expert bouwdetails
Adviseur gevel
E-mail |
Marleen

ir. arch. Marleen Meulenbergs

Kwaliteitscoördinator
Technisch expert
E-mail |
Nadja

ir. arch. Nadja Van Houten

Directeur
Bestuurder
E-mail |
PAULUS

prof. ir. arch. Paulus Present

BIM manager
Technisch ontwerper
E-mail |
Raf 569 A3809 4570

arch. Raf De Preter

Expert bouwdetails
Adviseur gevel
E-mail |

Uit Academische medewerkers (2)

BB nathan

prof. dr. ir. arch. Nathan Van Den Bossche

Technisch expert
Ruben Large

ir. arch. Ruben Van Vooren

Projectarchitect
E-mail |