Jona GRO
Samen met het Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable helpen we de drie gewesten bij de communicatie over en ondersteuning van het gebruik van de duurzaamheidstool GRO.
  • Partners: ICEDD

  • Opdrachtgever: Leefmilieu Brussel

  • Timing: 2022 - 2024

  • Status: In uitvoering

GRO is een instrument om de duurzaamheid van bouwprojecten te meten en te vergroten. Opdrachtgevers en ontwerpers kunnen de tool gebruiken tijdens de verschillende fases van een privaat of publiek project, zowel voor nieuwbouw - en verbouwprojecten als herinrichtingsprojecten van bestaande gebouwen.

Banner circubuild nieuwsbrief gro nl
Afbeelding 02 Integraal duurzaamheidsadvies

Duurzaamheidstool GRO

Veel aspecten rond duurzaam bouwen zijn kwalitatief belangrijk maar moeilijk meetbaar. Duurzaamheidsmeter GRO probeert deze kwalitatieve aspecten toch meetbaar te maken en kan voor alle soorten gebouwen gebruikt worden.

GRO werd door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid ontwikkeld om een gelijklopend en holistisch ambitieniveau in bouwprojecten te implementeren op vlak van duurzaam en circulair bouwen. Via een geïntegreerd ontwerpproces helpt GRO om gebouwen toekomstgericht en comfortabel te maken. Het principe People, Planet, Profit vormt daarvoor de kapstok.

GRO vertaalt de ambitie van de bouwheer en/of het ontwerpteam in een hanteerbaar en proces begeleidend instrument om de duurzaamheid op gebouwniveau te vergroten. Tegelijk is het een handleiding om duurzamer te ontwerpen.

Naast het bepalen van het ambitieniveau is GRO ook een evaluatie‐ en controle‐ instrument om erover te waken dat het vooropgestelde niveau ook gerealiseerd wordt. De beoordeling gebeurt aan de hand van gedefinieerde prestatieniveaus. De criteria zijn in drie prestatieniveaus ingedeeld: uitstekend, beter en goed.

Jona Gro2
Katrien Gro Close

Bureau Bouwtechniek

We nemen de algemene coördinatie en alle Nederlandstalige communicatie en ondersteuning op ons:

  • beheer van de helpdesk,
  • opleidingen geven,
  • algemene communicatie,
  • en nazicht van de tool.

Onze partner ICEDD neemt het Franstalig gedeelte voor zijn rekening.

Maak kennis met onze GRO specialisten.

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (2)

Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |
KatrienVL

ir. arch. Katrien Van Lierop

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
Kopie van Circulariteit boven 1

GRO wat?

Onze specialisten leggen je heel graag uit hoe ook u GRO kan implementeren in uw project.

TAGS: circulair bouwen| GRO| duurzaamheidsadvies