SOBINCO 30123 569 A7188 Gemiddeld

Technisch afgevaardigde bouwheer

U doet als bouwheer beroep op de expertise van onze specialisten voor de beoordeling van de technische kwaliteit van uw project voor en tijdens de bouwfase.
CHOICE woonzorgcentrum Lier 569 A1479 4357

Als technisch afgevaardigde van u, de bouwheer, dragen we als een goede huisvader zorg voor uw project. U mag er op rekenen dat u aan het eind van de rit met een kwalitatief hoogstaand gebouw kan uitpakken.

We controleren en beoordelen of uw verwachtingen ingelost worden. Dat doen we door te kijken of uw project conform de technische voorschriften en bepalingen, relevante wetgeving en kwaliteitsnormen ingepland en uitgevoerd wordt. Net zoals u het voor ogen heeft.

U wordt bij het hele traject betrokken en proactief op de hoogte gehouden van het verloop ervan. Niet omdat we graag veel van uw tijd in beslag nemen, wel omdat we geloven in de impact van onze samenwerking.

Beschikt u zelf niet over een diepgaande technische kennis van de bouwwereld of zit u om tijd verlegen om de werken zelf op te volgen? Dat vangen we in beide gevallen voor u op.

Op de werf

Voor de werken van start gaan, zitten we volledig op dezelfde golflengte. Op de werf zijn we uw vertegenwoordiger. We zijn alert aanwezig, signaleren afwijkingen op gebied van wetgeving, normering en regels van goed vakmanschap en voorkomen dat de werf uit de hand loopt.

We zijn geen ruziestokers. Maar ook geen watjes. We houden van een open en respectvolle dialoog waarin constructieve maar duidelijke taal gesproken wordt.

BB Tondelier Gent 070222 CHOICE 569 A1791 4448

We werken in uw naam samen met de architect, de aannemer en de andere leden van het bouwteam. Niet dat we hun expertise in twijfel trekken, wel kijken we graag met een extra paar kundige ogen mee naar het aanbestedingsdossier en de uitvoering.

Dilbeek 6 21 BY7 I1478 4148

Bouwtechnisch advies

Als technisch afgevaardigde mag u van ons advies verwachten op vlak van de algemene bouwtechnische aspecten van het gebouw. Indien gewenst spreken we onze specifieke expertises zoals brandveiligheid aan.

Onze aandacht gaat in de eerste plaats naar het afleveren van een duurzaam en onderhoudsarm gebouw. Daarom kijken we met name naar de ruwbouw en de wind- en waterdichting.

Andere vormen van architectuur

Uitvoerend architect

We helpen de ontwerpend architect met alle technische en financiële vraagstukken, zodat die zich volledig op het ontwerp kan toeleggen.
Meer over Uitvoerend architect

Coördinerend architect

We zitten aan de projecttafel als vertegenwoordiger van de bouwheer, architect of het ontwerpteam en nemen de organisatie van het bouwproces over.
Meer over Coördinerend architect