KMSKA 29123 569 A7173 4751

Erfgoed


De renovatie van gebouwen met erfgoedwaarde vraagt bijzondere bouwkundige kennis, toewijding en expertise. Van alle drie hebben wij kaas gegeten.

Onze experten zetten zich met veel overgave en passie in om waardevol erfgoed een duurzame toekomst te geven.

BB 2368 mechelen 15022016 1932

Bij de herbestemming van een gebouw met erfgoedwaarde zitten doorgaans meerdere partners aan tafel. Onze taak start bij een bouwkundige en energetische audit van het gebouw waarin zowel sterktes als zwaktes worden benoemd en nieuwe ingrepen worden afgewogen en zorgvuldig ingepast.

We houden daarbij steeds het behoud van de erfgoedwaarden voor ogen.

Erfgoedwaarde is vanzelfsprekend terug te vinden in beschermde monumenten en panden op een inventaris onroerend erfgoed, maar kan zich ook beperken tot enkele aspecten. Het is zinvol deze waarden duidelijk te inventariseren en duiden bij nieuwe ingrepen.

BB stadhuis CHOICE B717408 2663

Als eigenaar van een gebouw met erfgoedwaarde kan u ons rechtstreeks inschakelen als u wil begrijpen hoe uw gebouw in elkaar zit (audit) of wil weten wat de renovatiemogelijkheden zijn (haalbaarheidsstudie). In dit geval ligt onze focus op het ontwikkelen van een visie waarbij de erfgoedwaarde erkend wordt.

Wat doen we concreet?

We vullen onze gebruikelijke analyse binnen een haalbaarheidsstudie aan met een onderzoek naar de erfgoedwaarde van het gebouw. Dat houdt doorgaans in dat we de bouwgeschiedenis en de erfgoedwaarden in kaart brengen en een overzicht maken van de potentieel noodzakelijke technische materiaalstudies. Inclusief de coördinatie ervan. Zowel de procedures als ons plan van aanpak worden hier vervolgens verder op afgestemd.

Specifieke erfgoedstudies zoals uitgebreid archivalisch onderzoek en materiaal technische onderzoeken worden uitbesteed aan specialisten. De coördinatie en verwerking hiervan naar concrete uitvoeringsvoorstellen is dan weer waar wij goed in zijn.

Hoe we dat bedoelen?

  • Dat we met een audit of expertise alvast concrete oorzaak van bouwtechnische problemen kunnen bepalen en oplossingen kunnen voorstellen.
  • Dat we bouwtechnische oplossingen kunnen uitwerken naar concrete keuzes naar materialen en detailleringen.
  • Dat we bouwtechnische oplossingen ook bouwfysisch kunnen narekenen en robuustheid maximaal verzekeren.
  • Dat we de impact op akoestiek, daglicht, energie, comfort, erfgoed, duurzaamheid kunnen controleren.
  • Dat we de coördinatie kunnen opnemen van betrokken partners en een sluitend uitvoeringsdossier kunnen opmaken.
  • Dat we de uitvoering bouwtechnisch en administratieve procedures kunnen opvolgen.

De Generale Staf

201907 AV Gen Staf 06

Maak kennis met onze erfgoedspecialisten

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (3)

BB Arno oct 2014

ir. arch. Arno Van Hulle

Projectarchitect
Onderhoudsadviseur
E-mail |
Bert

arch. Bert Van den Bergh

Projectarchitect
Adviseur renovatie & restauratie
E-mail |
Stephanie Van Goethem

ir. arch. Stephanie Van Goethem

Projectarchitect
Adviseur gevelrenovatie
Expert schadediagnose en herstelling van beton
E-mail |

Andere vormen van restauratie & renovatie

Haalbaarheidsstudies


U schakelt ons in als u een plan van aanpak nodig heeft om een gebouw op zo goed mogelijke wijze te renoveren.
Meer over Haalbaarheidsstudies


Dak & Parkeerdak

De renovatie van uw dak, zelfs het technisch meest complexe, is een kolfje naar onze hand.
Meer over Dak & Parkeerdak

Gevel & Terras


Uw bouwschil is bij ons in goede handen.
Meer over Gevel & Terras


Energetische renovaties

Uw patrimonium van een performant energielabel voorzien is een uitdaging naar onze hand.
Meer over Energetische renovaties