Choice ACV gent 181023 569 A9814 Aangepast

Campus ACV-CSC-METEA

We stonden EVR architecten bij in de optimalisatie en detaillering van het gevelontwerp.
  • Architect: EVR architecten

  • Opdrachtgever: ACV-CSC-Metea

  • Oppervlakte: 3161 m2

  • Timing: 2019 -2023

  • Status: Gerealiseerd

  • Fotograaf: Sarah Blee

  • Adviseurs: Dexco, Adviesbureau Brekelmans, Buro Kiss (stabiliteit), Istema (technieken, EPB), D2S (akoestiek), Bureau Bouwtechniek (geveladvies)

Voor het nieuwbouw gedeelte wordt met behulp van houten lamellen een vaste zonnewering gecreëerd voor zowel de gevel aan de straatzijde als die van het binnengebied.

Choice ACV Gent 151123 569 A0097
Choice ACV 14923 569 A9459 Aangepast

Een houten gebouw met een houten gevel

Op basis van een dynamische daglicht- en zonweringstudie zochten we naar een uitgekiend evenwicht tussen daglichttoetreding, zonwering, rechtstreekse buitenzichten en onderhoudsparameters om tot de juiste afmetingen van de vinnen en gridmaten van de gevel te komen. De verticale diepe houten lamellen houden rechtstreeks zonlicht buiten, de zacht-wit gelakte horizontale vinnen reflecteren diffuus daglicht tot diep in de kantoren.

Mede door de verticale lamellen in verschillende richtingen te inclineren, kunnen de sterkste pieken qua daglichttoetreding doorheen de dag worden afgevlakt. De houten lamellen, samengesteld uit thermisch behandelde planken in fsc-vuren, zorgen niet alleen voor een passieve zonwering voor de verschillende kantoorverdiepingen, maar geven het gebouw ook een karaktervol ritme en gezicht.

Download het detailonderzoek

Choice ACV Gent 151123 569 A0180

Dynamische simulatie

De positie, afmeting en oriëntatie van de gevellamellen werd bepaald aan de hand van een dynamische simulatie, waarbij een optimum werd gezocht tussen daglichttoetreding, zicht naar buiten en beheersing van het zomercomfort.

Ons materiaalonderzoek stemde het uitzicht van de gevel af op de vereiste brandreactieklasse.

We stonden in voor de pre-dimensionering van de lamellenen en werkten de principedetails uit.

Modulering Daglicht1

Modulering daglicht versus koelvraag

Gezien de grote interne warmtewinsten als gevolg van personen en elektrisch apparatuur, brengt een thermische comfortstudie de zonnewinsten doorheen de gevel in kaart. Hierbij worden verschillende varianten voor de houten vinnen gesimuleerd om een inzicht te krijgen op de invloed van deze variaties. De grootte van de vinnen, tussenafstand en richting worden hierbij onderzocht.

Parallel wordt een daglichtanalyse uitgevoerd op de gevel. De resultaten werden afgetoetst aan de bestaande normering. Uit dit onderzoek komt een duidelijk optimum naar voor waarbij en daglicht en koelvraag geoptimaliseerd worden.

Zichtkwaliteit1

Optimalisering zichtkwaliteit

Een bijkomend onderzoek belicht de kwaliteit van het zicht naar buiten doorheen de gevel.

Materiaalonderzoek1

Materiaalonderzoek

De zoektocht naar het geschikte hout hield rekening met parameters als: kostprijs, duurzaamheidsklasse, behandelbaarheid brandreactieklasse, tropisch/lokaal.

Ook de voor- en nadelen van de verschillende brandvertragende behandelingen werden onderzocht in functie van kostprijs, onderhoud, impact op het detail en behoud uitzicht.

Bekijk de projectfiche van de architecten

Uit Team Façade engineering (1)

Raf 569 A3809 4570

arch. Raf De Preter

Expert bouwdetails
Adviseur gevel
E-mail |
Choice ACV gent 181023 569 A9814 Aangepast Choice ACV Gent 151123 569 A0079 Choice ACV Gent 151123 569 A0168 Choice ACV Gent 151123 569 A0162 Choice ACV Gent 151123 569 A0083 Choice ACV Gent 151123 569 A0107
TAGS: gevel