PS STAD 0158 Lo Res 4544

Haalbaarheidsstudies


U schakelt ons in als u een plan van aanpak nodig heeft om een gebouw op zo goed mogelijke wijze te renoveren.

U bent gebouweigenaars of architect en hebt behoefte aan een concreet plan voor een bestaand gebouw? We starten met een doorlichting van dak tot kelder en op basis daarvan ontwikkelen we een aanpak voor een stapsgewijze verbetering. U zal door de het bos de bomen terug zien en ontdekken dat niet elk aspect even dringend moet aangepakt worden.

IMG20230913185004

Plan van aanpak

Om te kunnen zeggen wat er nu precies moet gebeuren met uw gebouw moeten we het eerst deftig leren kennen. Een audit die zich toespitst op het aspect waar ook de haalbaarheidsstudie dieper op in zal gaan is een logische eerste stap. In het geval van een energetische haalbaarheidsstudie is dat bijvoorbeeld de energieprestatie van de huidige toestand van het gebouw.

Wanneer we via deze auditfase een beeld hebben van de huidige staat van het gebouw in het algemeen, of verschillende bouwdelen in het bijzonder, kunnen we aan de slag met de eigenlijke haalbaarheidsstudie. We ontwikkelen doorgaans meerdere scenario’s, waarbij we starten van instandhoudingswerken die enkel de gekende gebreken aanpakken en verdere gevolgschade vermijden. Deze werken zullen op korte of middellange termijn moeten ingepland worden.

Oudaan

Maatregelenpakketten

Naargelang uw wensen werken we maatregelenpakketten uit die ambitieuzer zijn dan enkel instandhouding. Dit kan gaan over een meer doorgedreven energetische renovatie, maar ook over het incorporeren van een oplossing voor minder prioritaire gebreken. We onderzoeken de verschillende stappen binnen deze pakketten op gebied van kostprijs, grootte van de energiebesparing en technische haalbaarheid. Indien u dat wenst bekijken we ook aspecten zoals de verbetering van het binnencomfort of de daglichttoetreding. Onderzoek naar een gefaseerde aanpak waarbij uw gebouw tijdens de renovatie bewoond blijft, behoort ook tot de mogelijkheden.

Samen met u bekijken we hoe we van de maatregelenpakketten renovatiescenario’s op maat kunnen opstellen. U krijgt van ons voldoende argumenten en tools in handen om het scenario te kiezen dat aan uw wensen en die van de toekomst uw gebouw voldoen.

En wat nu?

Met de haalbaarheidsstudie hebt u een cruciale voorstudie in handen voor een renovatieproject. U zal zien dat de stap naar uitvoering binnen handbereik ligt.

Maak kennis met onze specialisten

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (5)

Alexander S

ir. arch. Alexander Scheepers

Projectarchitect
E-mail |
BB Arno oct 2014

ir. arch. Arno Van Hulle

Projectarchitect
Onderhoudsadviseur
E-mail |
Bert

arch. Bert Van den Bergh

Projectarchitect
Adviseur renovatie & restauratie
E-mail |
Katalin

arch. Katalin Urban

Technisch expert
E-mail |
Stephanie Van Goethem

ir. arch. Stephanie Van Goethem

Projectarchitect
Adviseur gevelrenovatie
Expert schadediagnose en herstelling van beton
E-mail |

Benieuwd naar onze haalbaarheidsstudies?

Andere vormen van restauratie & renovatie

Dak & Parkeerdak

De renovatie van uw dak, zelfs het technisch meest complexe, is een kolfje naar onze hand.
Meer over Dak & Parkeerdak

Gevel & Terras


Uw bouwschil is bij ons in goede handen.
Meer over Gevel & Terras


Erfgoed


De renovatie van gebouwen met erfgoedwaarde vraagt bijzondere bouwkundige kennis, toewijding en expertise. Van alle drie hebben wij kaas gegeten.
Meer over Erfgoed


Energetische renovaties

Uw patrimonium van een performant energielabel voorzien is een uitdaging naar onze hand.
Meer over Energetische renovaties