Welkom!

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door Bureau Bouwtechniek. Door deze website te gebruiken, door gebruik te maken van de diensten en/of het wifi-netwerk gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop BB gegevens verzamelt.

Wij

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen over heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bureau Bouwtechniek
Michel de Braeystraat 8
2000 Antwerpen
info@b-b.be

Verwijzingen naar ‘we’ of ‘ons’ in deze privacy policy zijn naar Bureau Bouwtechniek.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen plug-ins voor sociale media.

Wanneer u de beschikbare wifi-netwerken (open en gesloten) van BB gebruikt dan worden de volgende gegevens standaard gelogd door de firewall, maar niet actief bekeken en/of opgeslagen:

  • MAC-adres van uw toestel
  • IP-adres (dat wij zelf uitreiken)
  • Websites die u bezoekt
  • Tijdstip van het bezoek

Wanneer verzamelen we uw gegevens?

Wanneer u deelneemt aan een event van BB waarvoor een reservatie vereist is, we denken bijvoorbeeld aan een housewarming, een openwervendag of opendeurdag in het kader van de dag van de architectuur, onze tweejaarlijkse fietstocht voor het goede doel, een rondleiding of een lezing, verzamelen we uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van de activiteit waar u interesse voor toont.

Neemt u deel aan onze tweejaarlijkse fietstocht voor het goede doel zullen we uw persoonsgegevens doorspelen aan het goede doel zodat zij met u contact kunnen opnemen i.v.m. het versturen van facturen en het ontvangen van uw sponsoring.

Op events die we organiseren kunnen foto's genomen worden. Deze zullen gebruikt worden in onze interne en externe communicatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@b-b.be

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In het geval van onze tweejaarlijkse fietstocht houden we uw gegevens bij om u ook bij een volgende editie opnieuw te kunnen uitnodigen. In dit geval delen we uw gegevens niet met derden.

Hebt u ook rechten inzake de bescherming van uw gegevens?

Uiteraard. U hebt altijd en overal het recht om uw gegevens in te kijken, aan te passen of te laten schrappen uit onze databank.

U hebt ons iets te melden?

U bent niet akkoord met wat we met uw gegevens doen? U had toch graag meer uitleg over wat we dan juist met onze databank doen?