Hertogenpark4 4326

Gebouwaudits

Wij helpen u als gebouweigenaar uw gebouw echt te leren kennen.

Wat precies de troeven en gebreken van een gebouw zijn, geeft het pand in kwestie niet altijd meteen prijs. Als eigenaar of mogelijke koper van een pand kan u daarvoor beroep doen op onze experten. Wij pluizen het gebouw voor u uit. Volledig of gefocust op één aspect. Dat kan brandveiligheid zijn, maar ook de staat van de daken of de manier waarop de gevel is opgebouwd.

What's in a name?

Een technical due diligence van een gebouw is voor ons een audit. Een algemene doorlichting van een bestaand pand ook. 

IOK

NEN 2767

Tijdens een bezoek ter plaatse kunnen we met een fijne kam te keer gaan en van aantredehoogte tot zettingsvoeg alles in kaart brengen. We kunnen uiteraard ook uitzoomen en ons enkel op de hoofdzaken focussen, indien de opdracht dit vraagt.

We laten ons begeleiden door de principes van de norm voor conditiestaatmeting van gebouwen aka de NEN2767.

IMG20230913185004

NEN 2767 and beyond

Onze neuzen kijken verder dan het slaafs toepassen van de NEN. Wij gaan net dat tikkeltje verder en trachten steeds de meest waarschijnlijke oorzaken van de defecten mee te geven en er ook meteen de meest aangewezen oplossingen voor u in kaart te brengen.

We laten het doorgaans niet bij een visuele inspectie. We nemen ook het as-builtdossier van het gebouw grondig door: plannen, technische fiches, asbestinventaris, eerdere expertises, etc.

Als het nodig is, doen we in situ bijkomende analyses met extra onderzoeksmateriaal zoals een vochtmeting of een datalogging. Of we nemen een aannemer onder de arm om destructief onderzoek uit te voeren.

Voor stabiliteitsadvies, laboratoriumonderzoek rond betonschade of zeer bijzondere vragen rond technische installaties schakelen we een gespecialiseerde onderaannemer in. Op die manier schetsen we een zo volledig mogelijk beeld van uw pand.

What's in it for you?

U krijgt van ons een auditverslag dat antwoord biedt op vragen als:

  • Wat zijn de ernstige, serieuze of eerder geringe gebreken?
  • In welke staat zijn de belangrijkste gebouwdelen en wanneer zal het einde van de levensduur worden bereikt?
  • Zijn er inbreuken vastgesteld op gebied van brand, toegankelijkheid, Codex Welzijn op het Werk, etc.?
  • Komt de gebouwde toestand overeen met de vergunde toestand?
  • Welke energetische prestaties behalen de verschillende bouwdelen?

Na onze passage vallen er geen lijken meer uit de kast en hebt u een overzicht in handen van welke werken er op korte of lange termijn moeten gebeuren.

Een gebouwaudit is vaak een cruciaal deelonderzoek binnen een haalbaarheidsstudie en soms ook voor een onderhoudsadvies.

IMG 0598

Hebt u een vraag voor een van onze specialisten?

ir. arch. Arno Van Hulle helpt je graag verder.

Andere vormen van audits & onderhoud

Onderhoudsadvies


U bent architect of gebouweigenaar en zit verlegen om advies over bouwtechnische onderhoudswerken? U bent aan het juiste adres.
Meer over Onderhoudsadvies