CHOICE GRAND Nieuwport 26 4 23 569 A8413 Gemiddeld

Wooncomplex The Grand

Samen met ontwerpend architect David Chipperfield Architects en restauratie architect Origin staan we in voor de renovatie, restauratie en nieuwbouw van het als monument beschermde The Grand.
 • Architect: David Chipperfield Architects i.s.m. Bureau Bouwtechniek

 • Bouwheer: VDD project development BV

 • Oppervlakte: 15.150 m²

 • Budget: € 23.000.000

 • Timing: 2018 -

 • Status: In uitvoering

 • Fotograaf: Sarah Blee (werf) - Tim Fisher

 • Adviseurs: Origin (restauratie), Arjaan De Feyter (interieur), Bureau Bouwtechniek (EPB), Mouton (stabiliteit), HP engineers (technieken), Macobo (akoestiek), Advice for all (veiligheidscoördinatie)

Le Grand Hôtel of The White Residence uit 1924 geldt als één van de meest iconische art deco gebouwen aan de Belgische kust. In 1981 werden de gevels in natuursteen en bepleisterde baksteen reeds beschermd, net als delen van het interieur.

Het voormalige hotel wordt herbestemd tot een wooncomplex met zeventig appartementen en een gelijkvloers met een bar en brasserie op de Zeedijk.

2022 04 21 Bureau Bouwtechniek 02140
0731 02 20181127 Tim Fisher Exterior 002

In onze ervaring bezit DCA de gave om op een uiterst fijngevoelige manier om te gaan met complexe gebouwen. Bij The Grand in Nieuwpoort is hij er in geslaagd om het commerciële element van de nieuwe bestemming van het gebouw te verzoenen met het feit dat het om een geklasseerd monument gaat. Wat niet wil zeggen dat in zijn ontwerpingreep enige durf ontbreekt. Zo voegt hij maar liefst vier bouwlagen toe zonder het oorspronkelijk gebouw uit het oog te verliezen. Eerder dan zelf op te willen vallen met zijn creatie respecteert DCA wat er al is. Dat getuigt van een bescheidenheid waar wij ons als BB zeker in herkennen. 

Dat kunnen we ook doortrekken naar de persoonlijke en menselijke manier waarop David Chipperfield en zijn bureau met hun partners omgaan. Het is fijn samenwerken met mensen die betrokken zijn bij het werk en tegelijkertijd ook belang hechten aan het connecteren als mens. (dixit Joris Minnen)

Nieuws van op de werf

Presentatie van de 'gechipperde' gevelsteen. Met dank aan Verstraete om de drone beelden met ons te delen.

White2 3824

Bijzonderheden

 • Hoogbouw (ca. 30 m hoog)
 • Frontale zeelocatie (zout klimaat, sterke wind- en regenlasten). In combinatie met het hoogbouw gegeven een uitdaging op vlak van detaillering.
 • Boogvormig zelfdragend gevelmetselwerk. De gevel op de Zeedijk wordt gekenmerkt door een extra grote boog met een overspanning van 10 m die wordt opgehangen aan de draagconstructie.
 • Werken in de context van een gedeeltelijk beschermd erfgoed. De nieuwe uitbreiding gaat uit van een vormgeving en materialiteit gelijkaardig aan de bestaande historische bouwlagen maar met subtiele verschillen. Het ontwerp gaat uit van gekaleide I gechipperde nieuwe bakstenen i.p.v. de gecementeerde bestaande bakstenen met simili-Euville pleister. De geabstraheerde boogvormen in de nieuwe geveldelen staan naast de sterk gedecoreerde boogvormen in de bestaande gevels.
 • Brandveiligheid in een historisch en gedeeltelijk beschermd gebouw.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle bouwtechnische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. We controleren ook de uitvoering en zorgt ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Werfimpressie

White4 3823

Uitdagingen

Op het bestaande gebouw van 4 bovengrondse bouwlagen worden 4 extra bouwlagen gemonteerd, waarvan 2 in de gevel (+4 en +5) en 2 onder het dak (+6 en +7). Een uitdaging voor de bestaande constructie en vloeropbouw.

Nieuwe betonkolommen (skelet) in de gevel dragen de extra lasten naar beneden, zowel via de gevels, als (via vloer) naar de heropgebouwde spine walls.

De nieuwe verdiepingsvloeren zijn daarom een evenwichtsoefening tussen minimaal gewicht vs akoestisch comfort.

Hans De Neve

Een weldoordachte digitale voorbereiding en BIM-strategie is essentieel voor een geoptimaliseerd bouwtraject dat verder gaat dan louter de ontwerp- en uitvoeringsfase. Het BIM-model dient als het digitaal fundament en is dé sleutel tot een succesvolle samenwerking. Door deze inspanning in een vroeg stadium te leveren, versterkt dit de mogelijkheid om tijdens uitvoering hiervan de vruchten te plukken. Een gecoördineerde overdracht van informatie en BIM-modellen tussen de ontwerp- en uitvoeringsfase is hierbij uiteraard van cruciaal belang. Aldus BIM-modelleur Hans De Neve.

Meer over onze BIM visie

BIM

Het BIM-model van The Grand werd ingezet als hulpmiddel voor de coördinatie tussen de verschillende partners van het ontwerpteam.

Een extra complexiteit bij The Grand is de integratie van de bestaande gevel. Om de generieke geometrie van de gevel nauwkeurig in kaart te brengen, hebben we een BIM-model ontwikkeld. Dit werd gebruikt om het model van de nieuwe toestand er rondom aan te zetten. Als basis voor dit bestaand model werd een puntenwolk gecreëerd.

We maakten naast het bestaande model ook 2D gevelplannen op om de volledige detaillering en nuances van de bestaande toestand volledig in kaart te brengen.

Presentatie The Grand op de B2B studiedag Digitaal Bouwen

Circulariteit en duurzaamheid

Samen met DCA geloven we in de filosofie van adaptive reuse, waarbij nieuwe functies aan historische gebouwen worden gegeven. In The Grand wordt dit concreet gemaakt door de toevoeging van extra verdiepingen in een hedendaagse architectuurtaal die het oorspronkelijke idee van het ontwerp versterkt.

Historisch erfgoed verzoenen met 21ste-eeuwse woondromen is een complexe oefening met maximale duurzaamheid voor ogen. Fossiele brandstoffen worden geweerd. De klimatisatie zal gebeuren door middel van individuele warmtepompen die zullen worden aangesloten op de geothermische boringen (in totaal bijna 10 kilometer) onder de nieuwe parking. Daarnaast zijn er ook 220 (onzichtbare) zonnepanelen voorzien.

Onze experten

Uit Team Architectuur (private sector Oost- en West- Vlaanderen) (4)

Lieselot

arch. Lieselot Prinsie

Projectarchitect
E-mail |
Cas

ir. arch. Cas Verstraete

Projectarchitect
Dana 1718

ir. arch. Dana Dee

Projectarchitect
E-mail |
Elien Coppitters 2714

ir. arch. Elien Coppitters

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (1)

BB Arno oct 2014

ir. arch. Arno Van Hulle

Projectarchitect
Onderhoudsadviseur
E-mail |

Uit Team Façade engineering (1)

Raf 569 A3809 4570

arch. Raf De Preter

Expert bouwdetails
Adviseur gevel
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (1)

Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |

Uit Team Computer Aided Design & BIM (2)

Julie H

ing. Julie Huybrighs

Technisch ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
Hanne V 3220

Hanne Vanbrabant

BIM-modelleur

Uit Team Kennis Innovatie & Technologie (1)

Marleen

ir. arch. Marleen Meulenbergs

Kwaliteitscoördinator
Technisch expert
E-mail |

Uit Academische medewerkers (1)

Ruben Large

ir. arch. Ruben Van Vooren

Projectarchitect
E-mail |
TAGS: EPB| circulair bouwen| uitvoerend architect| BIM