Brandveiligheid

Onze brandspecialisten hebben oog voor de levensduur van uw gebouw en de veiligheid van zijn bewoners. Ze zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en trots dat ze kunnen bijdragen aan ons algemeen welzijn.
ADI 3096

Brandveiligheid is een ernstige aangelegenheid. Of het nu gaat om uw woning, een openbaar gebouw of bedrijfspand, onze specialisten zorgen ervoor dat er met uw brandveiligheid geen loopje genomen wordt.

Ir. arch. Nadja Van Houten, ir. arch. Julie Janssens, ir. arch. Alexander Scheepers en arch. Katalin Urban hebben elkaar gevonden in de passie die ze delen voor brand. Niet dat ze graag met vuur spelen, ze leggen het wel graag aan de schenen van iedereen die een loopje neemt met brandveiligheid.

Bestaande Toestand Wim Robberechts 4118

Brandveiligheid plus

Brandveiligheid reduceren tot een accurate actieve brandbestrijding (brandblussers, detectiesystemen, sprinklerinstallaties en RWA-berekeningen) prikkelt ons niet.

We gaan liever de uitdaging aan om brandveiligheid te implementeren in een kwalitatief hoogstaand ontwerp of waardevol patrimonium waar we de dialoog moeten aangaan met de architectuur, de leefbaarheid in het gebouw en het goed functioneren van de dagelijkse activiteiten.

Een goed geïntegreerd brandveiligheidsconcept houdt rekening met zowel organisatorische beslissingen als ontwerpkeuzes zoals de inplanting van functies en ruimtes, de implementatie van vluchtroutes, het logisch organiseren van compartimenten en de keuze van materialen.

Bezint eer ge begint

De eerste stap richting een goed brandveiligheidsconcept begint bij een grondige analyse van het gebouw. Bij architectuuropdrachten behalen we de beste resultaten als we van bij het begin van het proces samen met het ontwerpteam aan tafel zitten.

Onze holistische benadering zorgt ervoor dat de brandveiligheid geen afbraak doet aan uw gebouw en vermijdt de aanwezigheid van storende elementen in het dagdagelijks gebruik ervan.

Als de veiligheid van bestaand patrimonium geoptimaliseerd moet worden, werken we een veiligheidsplan uit en stemmen we dit af met de lokale interventieteams om tot een gedragen concept te komen. Ook hier geven we er de voorkeur aan ons brandveiligheidsconcept al in het ontwerp te integreren.

MAD 50 2301
Rondgang 778 1831

Fire Safety Engineers

Onze brandveiligheidsexperten zijn architecten opgeleid tot Fire Safety Engineer. Hun expertise gecombineerd met die van hun collega's op andere domeinen levert brandconcepten op hoog niveau op. 

Als uitvoerend architect staan ze regelmatig op de werf. Het brandveiligheidsconcept dat u van hen krijgt, is uitvoeringsproof en voorzien van een bouwtechnisch correcte detaillering.

CHOICE BB Tour Taxis 55 A6874 3455

Bestaand patrimonium

Nadat we uw gebouw grondig bestudeerd hebben, analyseren we hoe het met de brandveiligheid gesteld is en presenteren we u een eerste brandveiligheidsconcept conform de wetgeving.

Samen met u gaan we met een fijne kam door het concept. Indien nodig gaan we ook met de preventiediensten aan tafel zitten. Bij het overhandigen van de haalbaarheidsanalyse zit onze taak er op. Tenzij u ons ook graag betrekt bij de eigenlijke uitvoering.

Kopie van Souverain 25 1
Vorstlaan044 220

"Een totale renovatie van een iconisch en beschermd gebouw zoals de Royale Belge is geen eenvoudige opdracht en kan enkel tot een goed einde worden gebracht als alle teamleden hun taak correct en tijdig vervullen. Wij zijn dan ook bijzonder tevreden dat we voor de brandveiligheid beroep hebben gedaan op Bureau Bouwtechniek." Dixit opdrachtgever Frank Snoeck.

DJI 0554

Nieuwbouw van ontwerp tot uitvoering

Na een analyse van het programma van de opdrachtgever werken we samen met het ontwerpteam aan het ruimtelijk ontwerp. We vergeten daarbij niet ook andere eisen in overweging te nemen: akoestiek, milieu impact, terugverdientijd, robuustheid, stabiliteit, daglicht, zomercomfort, onderhoud, esthetische eisen en omkeerbaarheid. We kunnen meerdere opties overwegen. Afkloppen doen we pas als we een sluitend en coherent concept kunnen voorleggen.

Dat concept uitrollen over het volledige project, verfijnd, gedetailleerd, afgetoetst met leveranciers, geraamd en ge-BIMed, is een logische volgende stap.

We kunnen in uw naam de volledige werf opvolgen of als u daar de voorkeur aan geeft op afroep inspecties uitvoeren.

Op zoek naar brandconcepten van hoog niveau?

Ons Team Brand is ambitieus, gebeten door meer weten en zit op hete kolen om ook uw project naar een hoger niveau te tillen op het gebied van brandveiligheid.

Onze brandspecialisten

Team Brand (4)

Alexander S

ir. arch. Alexander Scheepers

Projectarchitect
E-mail |
Julie J 3227

ir. arch. Julie Janssens

Projectarchitect
E-mail |
Katalin

arch. Katalin Urban

Technisch expert
E-mail |
Nadja

ir. arch. Nadja Van Houten

Directeur
Bestuurder
E-mail |

Benieuwd naar meer brandveiligheid?