VA Cgent dd20190930 042 3983

Onderhoudsadvies


U bent architect of gebouweigenaar en zit verlegen om advies over bouwtechnische onderhoudswerken? U bent aan het juiste adres.

U kan ons op verschillende momenten inzetten om het leven van uw gebouw te helpen bepalen. Dat kan bijvoorbeeld door deze fase voor te bereiden terwijl het gebouw nog ontworpen wordt, of door een bestaand gebouw te bekijken dat al jaren onderhouden geweest is. Of juist niet.

Het advies dat u van ons meekrijgt stelt u als ontwerper in staat om uw gebouw in een juist perspectief te zien. Als eigenaar van een bestaand gebouw krijgt u een helder beeld van wat u te doen staat om uw pand een langer leven te geven.

Nadenken over onderhoud van een nieuw gebouw start wat ons betreft aan de ontwerptafel.

IMG 0799 3984

Levenscyclus

Door een onderzoek naar de onderhoudsgevoeligheid van een bepaalde oplossing, kan een onderbouwde keuze gemaakt worden voor een iets duurder (lees duurzamer) materiaal. Duurder is op langer termijn vaak voordeliger.

Onderzoek naar de levenscyclus van een gebouwdeel kan zich al situeren in de ontwerpfase. U kan ons ook later in de gebruiksfase inschakelen.

Voor een bestaand gebouw vertrekken we van een visuele inspectie en een doorlichting van de beschikbare as-builtdocumenten (aka een audit) om de zones te detecteren waar een inhaalbeweging moet gebeuren. Als dat nodig is werpen we ook ons licht op de bestaande detaillering en onderzoeken we waarom er jarenlang geen onderhoud is gebeurd.

Meerjarenonderhoudsplanning

Eenmaal de pijnpunten gedefinieerd, kunnen we de reguliere onderhoudswerken beginnen inplannen en budgetteren, oftewel een meerjarenonderhoudsplanning opstellen. Hierin nemen we zowel de dringende herstellingen van gebreken op, als het periodiek terugkerend onderhoud en het uiteindelijk renoveren van gebouwdelen. Als u uw financiële planning vervolgens afstemt op de onze, zijn uw bakstenen een lang leven beschoren.

Andere vormen van audits & onderhoud

Gebouwaudits

Wij helpen u als gebouweigenaar uw gebouw echt te leren kennen.
Meer over Gebouwaudits