Kopie van 3000 TOTEM 4

Milieu-impact materialen

Een levenscyclusanalyse berekent de totale milieu-impact van uw bouwproject. Zo ver was u al. Wij gaan een stap verder in uw zoektocht naar optimalisaties.

Naarmate het energieverbruik daalt door steeds strengere EPB-eisen, stijgt de relatieve bijdrage van de bouwmaterialen aan de globale ecologische voetafdruk van gebouwen. Ook van dat van u.

Green of Greenwashing?

Naast de technische, esthetische, economische en wettelijke aspecten van bouwproducten en gebouwelementen kijken we ook naar duurzaamheid. Onze keuzes worden mee bepaald door de volledige levensduur en alle relevante milieuaspecten. Daarmee gaan we niet alleen grondig te werk, we vermijden ook greenwashing.

Het is niet ondenkbaar dat elk product dat in Europa verhandeld wordt een milieuverklaring krijgt volgens eenzelfde rekenmethode. Handig voor consumenten of producenten bij de keuze voor producten met een lage milieu-impact.

Gebouwen ontwerpen zonder rekening te houden met het milieu legt een hypotheek op onze toekomst.
Kopie van 3000 TOTEM 3

TOTEM

TOTEM is een tool in het leven geroepen om de levenscyclus van materialen in kaart te brengen. De drie Belgische gewesten sloegen de handen in elkaar om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het verminderen van de milieu-impact van zijn gebouwen. Ze konden daarvoor op de ondersteuning en het advies van onze duurzaamheidsadviseurs rekenen.

Onze adviseurs beheren de TOTEM helpdesk, staan voor de TOTEM klas en geven hands on feedback zodat de tool optimaal gebruikt kan worden.

In opdracht van de OVAM ontwikkelden we samen met Buildwise een praktische gids met richtlijnen, strategieën en stappen om het gebruik van TOTEM kwalitatief te integreren in uw opdracht.

Raadpleeg de gids
Kopie van Circulariteit boven 1

Uiteraard gebruiken onze duurzaamheidsadviseurs Jona Van Steenkiste en Katrien Van Lierop de tool ook om u te inspireren en stimuleren om uw ontwerp milieu proof te maken voor de toekomst.

In tegenstelling tot de EPB-rekenmethodiek die enkel kijkt naar de impact in de gebruiksfase, evalueert TOTEM de milieu-impact van bouwmaterialen doorheen de volledige levenscyclus ervan, van ontginning van grondstoffen tot afbraak of hergebruik.

Zit u ook om een TOTEM vraag verlegen?

Jona of Katrien zitten voor u klaar.

Andere vormen van advies duurzaam & circulair bouwen

Integrale duurzaamheid

Wij geven u onderbouwd advies voor een volhoudbare wereld.
Meer over Integrale duurzaamheid

Circulair bouwen

Van sloop naar demontage. Van lassen en lijmen naar nagelen en schroeven. Onze kringloopspecialisten begeleiden u graag in de transitie van lineair naar circulair.
Meer over Circulair bouwen