Gevelinspectie

Bouwheer: KBC - contactpersoon Kristof Biebuyck
Locatie: België
Timing: juni - augustus 2015
Status: uitgevoerd

Technisch advies I Expertise

Kritische inspectie van de bouwschil van 20 KBC kantoren in België.
BB voert visuele inspecties van de gevel en andere delen van de bouwschil uit met behulp van technieken als vochtmeters, absorptietesten, thermografie, endoscopie etc.
Extra aandacht wordt besteed aan de structurele integriteit van de delen die naar het publiek domein gericht zijn.

Werkwijze:

  • nazicht As-Built dossier om inzicht te verwerven in de opbouw van de bouwschildelen, de leeftijd van de bouwmaterialen, pijnpunten, etc.
  • inspectie ter plaatse
  • opmaak rapport met o.a. een beschrijving van de bouwelementen per bouwschilvlak (voorgevel, dak, achtergevel, etc.), oplijsting van de gebreken per bouwelement en inschatting van de omvang ervan en een beoordeling van de staat van elk bouwelement d.m.v. een score volgens NEN 2767.

Tenslotte wordt er een onderhoudsplanning opgemaakt waarin de dringende werken uitgelicht worden.

BB team: ir. arch. Joni Staljanssens, ir. arch. Arno Van Hulle, ir. arch. Gretel De Smet, ir. arch. Stéphanie Mangé