Congrescentrum Charleroi

Architect: JDS
Bouwheer: Stad Charleroi
Locatie: Charleroi
Oppervlakte:  6.782 m²
Timing:  2016 - 2020
Status: niet gerealiseerd

© JDS

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een nieuw congrescentrum in Charleroi. Het centrum wordt de Agora van Charleroi: het biedt onderdak aan grote politieke, commerciële en maatschappelijke ontmoetingen.

Het project is opgevat als een stedelijk landschap omsloten door een doorlatend structureel rooster van kolommen. Het biedt een dynamische nieuwe openbare ruimte die continuïteit creëert tussen de bestaande tentoonstellingspaleizen, paleizen van de schone kunsten en het centrale plein.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van JDS Architecten vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: arch. Eyukewe Nicolas Dogo, arch. Francesca Crosby, Glenn Verdyck