Woonwijk Eekhoornhof

Architect: Marie-José Van Hee architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Skyline Europe
Adviseurs: Industrium (technieken), Feys (EPB en veiligheidscoördinatie)
Locatie: Schiplaken
Timing: 2015 – 2022
Status: opgeleverd

© Sarah Blee
© renders MJVH

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een woonwijk met 55 eengezinswoningen in Mechelen. 

De uitdaging van BB zat voornamelijk in de verfijning van het metselwerkverband en het schrijnwerk.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. BB leidt de controle op de uitvoering.

BB team: ir. arch. Joris Minnen, arch. Kathleen Rens, ir. arch. Michaël De Roeck, Glenn Verdyck