220919 nieuw overzichtsbeeld TON met boten

Woonwijk Tondelier

Op de Tondeliersite in Gent coördineren we het ontwerp en de uitvoering van een duurzame woonwijk.
 • Architect: Blaf architecten, De Smet Vermeulen architecten, Eddy Vanzieleghem architecten, evr-architecten, Office Kersten Geers David Van Severen, Ono architectuur, Rapp+Rapp en Verdickt&Verdickt architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek

 • Bouwheer: Tondelier Development

 • Oppervlakte: 75.000 m²

 • Timing: 2018 -

 • Status: In uitvoering

 • Fotograaf: Sarah Blee

Gent tondelier 2 A oct 2020 710180 3852

Op de Tondeliersite in Gent, een voormalige brownfield, bouwen we een nieuwe, duurzame woonwijk met appartementen, lofts en stadswoningen met tuin. Na het Citadelpark wordt deze site de tweede grootste groene long van Gent.

Het is een duurzaam (be)leef- en woonconcept met een beperkt aantal woonunits in het groen.

 • Tondelier biedt ruimte aan 528 energiezuinige wooneenheden.
 • Het totale woonaanbod omvat 20% sociale woningen en evenveel budgetwoningen.
 • De site voorziet sport-, handels- en dienstenfaciliteiten, kantoren, horeca, een crèche en een jeugdcentrum.
 • Het masterplan bevat twee parken: een voor zachter gebruik en een verbindingspark waarin hardere recreatieve functies mogelijk zijn.
BB Tondelier Gent 070222 CHOICE 569 A1791 4448

Duurzaamheid

Een brede en integrale duurzaamheidsvisie staat in project Tondelier centraal:

 • BEN-woningen (S28 en E30) BEN-appartementen (S28 en E30)
 • aansluiting op een warmtenet
 • luchtdicht bouwen volgens passief eisen
 • opmaak van een bewonersgids voor goed gebruik
 • gebruik van de duurzaamheidsmeter Stad Gent.

De duurzaamheidsmeter van de Stad Gent is het sturende en richtinggevende instrument bij de ontwikkeling van dit nieuwe woongebied.

De duurzaamheidsmeter die samen met de Vlaamse Overheid ontwikkeld werd, heeft als voornaamste garanties dat:

 • duurzaamheid op een integrale wijze benaderd wordt door te streven naar samenhangende uitgangspunten en maatregelen;
 • de duurzaamheidsambities om zo een hogere kwaliteit van uitvoering te bereiken gemonitord worden;
 • de duurzaamheid in het hele proces, van locatiekeuze over ontwerp en realisatie tot beheer bekeken wordt.

Onze energieadviseurs ondersteunen het ontwerpteam en Stad Gent bij de opvolging van de VIPA-criteria duurzaamheid voor het kinderdagverblijf van het project Tondelier. Deze VIPA-criteria duurzaamheid hebben een heel sterke link met duurzaamheidsmeter GRO.

004913 3 D Beeld4 20201028 HDN

Als overkoepelend uitvoerend en coördinerend architect zorgen we ervoor dat de doelstellingen en het proces voor alle partners altijd en overal inzichtelijk en up to date zijn en helpen we de ontwerpende architecten met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen.

Onze collega's van Team Duurzaamheid, Energie en Comfort staan in voor het EPB-advies en de daarbij horende verslaggeving.

Tondelier F2 B 2
Tondelier F4

Tussenstand

Onze collega's projectarchitecten Thomas Janssens, Mark Sette, Gretel De Smet en Jasper Steenbeke leverden ondertussen:

✔️ 15 eengezinswoningen (fase 4) i.s.m. De Smet Vermeulen Architecten, Ono architectuur en evr-architecten
✔️ 3 appartementsgebouwen met 37 appartementen (fase 2B) i.s.m. Ono architectuur, BLAF architecten en Verdickt&Verdickt op.

Dit brengt het voorlopige totaal voor de volledige site op:
📌 vrije markt: 72/239 ➡️ 30%
📌 budget: 19/83 ➡️ 23%
📌 sociaal: 9/64 ➡️ 14%

3D animatie

Een primeur! Voor ons dan toch. We modelleerden voor het eerst een groenzone. Gelukkig proefkonijn is het groene binnengebied op de Tondeliersite in Gent. Voor het ontwerp tekende Rapp+Rapp.

De technische uitwerking in 3D maakte het mogelijk de aansluitingen van de hoogteverschillen tussen het groen en de gebouwen correct in kaart te brengen. Alsook de gewenste vorm van de wadi in verhouding tot het nodige volume te ontwerpen.

Wandel mee door het filmpje en ontdek hoe dit binnengebied het volledige bouwblok verbindt zonder de overgang tussen publiek en privaat groen uit het oog te verliezen.

In een volgende fase zal het model ingezet worden om de detaillering en meting van het binnengebied uit te werken.

002661 3 D Snede Horizontaal02 20201028 HDN
002661 3 D Gevel01 20201028 HDN

BIM

Ons Team Computer Aided Design & BIM modelleerde de BIM-modellen van deze woonwijk i.s.m. verschillende stabiliteitsingenieurs. Wij namen daarbij naast het aspectmodel architectuur telkens ook de coördinatie en integratie van de tussen de verschillende modellen voor onze rekening. 

Fase 4 van de Tondelier woonwijk bestaat uit 15 verschillende woningen, ontworpen door 3 verschillende architecten. Dit geeft meteen één van de grote uitdagingen van de project aan, namelijk het managen, coördineren en harmoniseren van de verschillende gebouwen en ontwerpvisies tot één compleet BIM-model. 

Evolutie Tondelier van 2018 tot 2028

Maak kennis met ons projectteam

Uit Team Architectuur (private sector Oost- en West- Vlaanderen) (5)

Gretel De Smet

ir. arch. Gretel De Smet

Projectarchitect
E-mail |
Kopie van Paulus

ir. arch. Jasper Steenbeke

Projectarchitect
E-mail |
JEROEN

ir. arch. Jeroen Verliefde

Projectarchitect
E-mail |
Mark

arch. Mark Sette

Directeur
Bestuurder
E-mail |
Thomas

ir. arch. Thomas Janssens

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (3)

Emma

ir. arch. Emma Van De Steene

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
KatrienVL

ir. arch. Katrien Van Lierop

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |

Uit Team Computer Aided Design & BIM (5)

Bart choice 719976

arch. Bart Van den Bossche

Technisch ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
Hans De Neve

ing. Hans De Neve

Projectingenieur
Technisch ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
Julie H

ing. Julie Huybrighs

Technisch ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
PAULUS

prof. ir. arch. Paulus Present

BIM manager
Technisch ontwerper
E-mail |
Tiny

arch. Tiny Vandenberghe

Technisch ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
TAGS: Coördinerend architect| uitvoerend architect| EPB| BIM