Woonproject PIVO

Architect: Tom Thys Architecten
Bouwheer: Providentia  
Adviseurs: Paridaens Ingenieurs (stabiliteit), Studiebureau Boydens (technieken), Climatex (EPB), D+A Consult (veiligheidscoördinatie), FRIS in't landschap (landschapsarchitect)  
Locatie: Asse  
Oppervlakte:  10.680 m2  
Timing: 2008 – 2014    
Budget: € 10.900.000   
Status: gerealiseerd

© Sarah Blee

Projectondersteuning | Samenwerking

Nieuwbouw van 86 wooneenheden (woningen en appartementen).
Onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant worden er nieuwe betaalbare woongelegenheden gerealiseerd in de Vlaamse rand rond Brussel. In het kader van haar grondbeleid vormt het woonproject P.I.V.O. voor de provincie een pilootproject met zowel sociale koopwoningen (1/3) als sociale huurwoningen (2/3) waarbij een globale dichtheid van 25 wooneenheden/ha zal nagestreefd worden. 

Uitdagingen
De woningen zullen daarbij aan een aantal kwantitatieve en kwalitatieve eisen moeten voldoen, rekening houdend met de andere beleidsthema’s van de provincie zoals leefmilieu, welzijn en ruimtelijke ordening. 

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau Tom Thys vanaf wedstrijdfase en neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening. 

BB team: arch. Barbara Arts