Kantoren CCN

Architect: Skope
Opdrachtgever: Axa
Locatie: Brussel
Oppervlakte: tussen 25.000 en 40.000 m² 
Timing: 2016 - 2017 
Budget: tussen € 25.000.000 en 60.000.000 afhankelijk van de gekozen renovatiestrategie
Status: afgerond

Technisch advies I Haalbaarheidsstudie

Technische haalbaarheidsstudie voor de renovatie en herinrichting van de CCN kantoren naast het Noordstation in Brussel. 

Bureau Bouwtechniek werkt een viertal scenario’s uit gaande van de minst ingrijpende tot de meest ingrijpende. Met dit document kan de opdrachtgever renovatiestrategieën overwegen al naargelang zijn prioriteiten.

De scenario’s gaan van 25.000m² tot 40.000m² en de budgetten variëren tussen  25M EUR tot 60M EUR i.f.v. de gekozen renovatiestrategie.

Volgende parameters werden in achting genomen: 

  • kost 
  • thermische isolatie / EPB 
  • energieverbruik 
  • daglicht
  • speciale technieken 
  • akoestiek 
  • brand 
  • organisatie van kantoren per niveau 
  • architecturale ingrepen.

BB team: arch. Francesca Crosby, arch. Mark Sette, ir. arch. Nadja Van Houten, arch. Barbara Arts, ir. arch. Paulus Present