Kantoorgebouw Boerentoren

Architect: Bureau voor Architectuur en Stabiliteit Dirk Jaspaert (BAS)
Bouwheer: KBC
Locatie: Antwerpen 
Timing: 2000 - 2012  
Status: afgerond

Technische renovatiebegeleiding | Gevels & terrassen

Studie en opvolging van diverse projecten:  de werken voor de vervanging van het volledige buitenschrijnwerk in 2 niet aansluitende fases (1250 aluminium en 260 stalen ramen), de renovatie van terrassen en de daken van de 7de en 9de verdieping, de aanpassingswerken in functie van de brandveiligheid.  

Haalbaarheidsstudie
BB leverde een grondige technische, praktische, esthetische en energetische evaluatie en inventarisatie van de verschillende scenario’s voor de renovatie van het buitenschrijnwerk, inclusief een multiple kostenraming.

Aanbesteding
Op basis van de specifieke en onderbouwde keuze van de bouwheer werd van de voorstudie een technische en administratieve bestek en een gedetailleerde meetstaat (inschrijvingsformulier) opgemaakt.

BB begeleidde de aanbestedingsprocedures, de vergelijking van de offertes en het advies aan de bouwheer voor de keuze van de meest optimale uitvoerder.

BB adviseerde de bouwheer ook aan de hand van een screening en kwaliteits-criterium-beproeving van de mogelijke kandidaat uitvoerders.

Uitvoering
Bureau Bouwtechniek leidde de controle van de uitvoering van de werken a.d.h.v. een strikte gedetailleerd planning en secure coördinatie. De opvolging werd gerealiseerd onder de gestelde voorwaarden dat tijdens de werken het gebouw volledig operationeel zou blijven en de stringente timing gehaald werd.

BB assisteerde bij de voorlopige en definitieve oplevering en stond in voor de veiligheidscoördinatie gedurende het volledige bouwproces.

BB team: arch. John Pipeleers, int. arch. Ann Vanderveken, ir. arch. Nadja Van Houten, prof. arch. Jan Moens