Emmaüsinstituut

Architect: VMX architects (Amsterdam)
Bouwheer: DBFM Scholen van Morgen 
Adviseurs: Tecon (stabiliteit & technieken) 
Locatie: Aalter
Oppervlakte: 5.730 m²
Timing: 2011 - 2015
Budget:  € 8.000.000 
Status: gerealiseerd

Projectondersteuning I Samenwerking

Uitbreiding van een technische school te Aalter. Het Emmaüsinstituut in Aalter is een school uit het vrije katholieke net. Door het fors gestegen leerlingenaantal is er een schrijnend tekort aan lokalen ontstaan. In het nieuwe gebouw worden klas- en vaklokalen, burelen voor administratie, een refter en technische ruimtes voorzien. Binnen dit project worden ook een open speelplaats van 3.520 m² en een fietsenstalling aangelegd. 

Lees meer

Bureau Bouwtechniek
Bureau Bouwtechniek staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van VMX architecten vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: ir. arch. Nadja Van Houten, arch. Steven Wauters, arch. Kathleen Rens, Glenn Verdyck, ir. arch. Marleen Meulenberghs