Stedelijke Sporthal

Architect: TV Bel - Ney+Partners
Bouwheer: Stad Genk  
Adviseurs: Ney+Partners (stabiliteit), SBHeedfeld (technieken), Daidalos Peutz (bouwfysica, akoestiek) 
Locatie: Genk
Oppervlakte: 4.800 m²  
Timing: 2010 – 2015   
Budget: € 11.000.000  
Status nieuwbouw: opgeleverd 

© Sarah Blee

Projectondersteuning | Samenwerking

Nieuwbouw en uitbreiding van het stedelijk sportcentrum in Genk.
Na de renovatie van het sportcentrum-zwembad werd in 2008 door de stad Genk besloten om ook de sporthal uit te breiden en te renoveren.   

Het architectenteam BEL Architecten en Ney & Partners bracht het nieuwe programma onder in een apart gebouw tegenover het inmiddels beschermde bestaande gebouw. Het team ontwierp een gebouw dat bestaat uit drie paraboolgewelven met een nokhoogte van 18 meter. De gewelven herbergen twee grote sporthallen die op hun beurt nog eens onderverdeeld kunnen worden in drie kleinere hallen. 200 koepels zorgen voor natuurlijk licht. 

 

Isolatie gebogen dak
Het ontwerp stelde een aantal specifieke eisen op vlak van akoestiek, thermische weerstand, manipulatie en vormvastheid, uitvoeringsmethode, drukvastheid en kostprijs aan de dakisolatie. Tijdens het vooronderzoek werden verschillende isolatiematerialen aan deze eisen getoetst. Zowel als op zichzelf staand materiaal als in combinatie met andere isolatiematerialen. In de gesprekken met de fabrikanten werden de limieten van de verschillende producten onderzocht. Daarbij werden ook enkele mock-ups gebouwd om het geheel te visualiseren en beoordelen. Uiteindelijk viel de keuze op de plaatsing van een 3-laagse opbouw van minerale vezelplaten met een dikte van 60 mm op de Steeldeck laag van het gebogen dak. Voor de betonnen zijwand werd gekozen voor een 4-laagse opbouw  uit 3 minerale vezelplaten met een dikte van 60 mm en 1 laag geëxtrudeerd polystyreen van 100 mm.

Bureau Bouwtechniek staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau Bel architecten vanaf wedstrijdfase en neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de technische controle op de uitvoering voor zijn rekening. 

BB team: arch. John Pipeleers, arch. Barbara Arts, ir. arch. Michaël De Roeck, arch. Bart van den Bossche

In de pers