Residentie Amberes

Bouwheer: A.D.B. – V.M.E. Amberes
Locatie: Antwerpen
Timing: 2008 - 2012
Budget: € 300.000
Status: afgerond

Technische renovatiebegeleiding | Gevels & terrassen

Studieopdracht en werfopvolging van de renovatie van de gevel van residentie Amberes, een flatgebouw met 75 appartementen in Antwerpen. Renovatie van de terrassen, instandhouding van de gevel (zijde Gounodstraat en Mechelsesteenweg) en betonrenovatie van het dakappartement.

Gebouw
Het hoogbouw appartementsgebouw daterend uit het begin van de jaren ’60 is opgetrokken in betonskeletstructuur gevel in beton, invulmetselwerk met natuursteen bekleding, inpandige terrassen en metalen schrijnwerk.

Haalbaarheidsstudie
Na een grondige technische inspectie, evaluatie en inventarisatie van de bestaande toestand van de gevel (gebreken, vervuilingen, uitvoeringstechnische moeilijkheden,…), maakte BB in functie van de urgentie en vooropgestelde termijnen een gedetailleerde haalbaarheidsstudie inclusief raming.

Aanbesteding
Op basis van de haalbaarheidsstudie werd een technische en administratieve bestek, gedetailleerde meetstaat en samenvattende meetstaat (inschrijvingsformulier) opgemaakt. BB begeleidde ook de aanbesteding en de vergelijking van de offertes.

Uitvoering
BB leidde de controle van de uitvoering van de werken en assisteerde bij de voorlopige oplevering, inclusief verslaggeving.

BB team: arch. Mark Sette, ir. arch. Gretel De Smet