Redevco

Bouwheer: Redevco
Locatie: Genk 
Oppervlakte: 7170 m² (fase 1) - 11.500 m² (fase 2)
Timing: 2009 (fase 1) - 2013 - (fase 2)
Status: opgeleverd 

Technische renovatiebegeleiding | Daken & dakparkings

Sinds 2001 realiseert Bureau Bouwtechniek voor Redevco (een grote speler op de real estate en retail-markt) uiteenlopende technische opdrachten. BB screent regelmatig gebouwen in functie van een mogelijke waarde bepaling voor eventuele toekomstige aankopen en voor het bepalen van onderhoudsprognoses voor verschillende gebouwen van hun patrimonium.

Voor verscheidene C&A, Carrefour, Hema, Inno en talrijke andere retail vestigingen van Redevco realiseerde Bureau Bouwtechniek de afgelopen 13 jaar talrijke concrete dak- en dakparking renovaties.

Studie
Aan de hand van een eerste grondig analytisch vooronderzoek (al dan niet destructief) met de opgave van mogelijke uitvoeringsscenario’s en daaraan verbonden budgetbepalingen kiest de opdrachtgever of een renovatie zicht aandient en budgettair haalbaar en/of noodzakelijk is binnen hun werkingsstructuur en strategie van patrimoniumbeheerder. 

Uitvoering
Bij het effectief overgaan tot een daadwerkelijke grootschalige renovatie verzorgt BB het volledige gedetailleerde vooronderzoek, het renovatieontwerp met raming, de evaluatie van de offertes, de assistentie bij de prijsonderhandelingen en de nauwgezette technische werfopvolging op korte termijn binnen de vooropgestelde en overeengekomen realistische richtlijnen opgemaakt in samenspraak tussen de opdrachtgever en Bureau Bouwtechniek.

Indien gewenst staat Bureau Bouwtechniek eveneens in voor de opmaak van het veiligheidsdossier en de controle op de veiligheid tijdens de uitvoering van de werken.

BB Team: ing. Freya Michiels, ir. arch. Dorien De Bonte, arch. ass. Ken Coolsaet, arch. ass. Tuur Van Dyck

Case : Shopping 1 (Genk)
Shopping 1 in Genk werd in 1968 geopend als het eerste Belgische shoppingcenter naar het voorbeeld van de succesvolle malls in de Verenigde Staten. Het complex bevat 56 winkels. Op het dak worden van bij aanvang parkeermogelijkheden voorzien alsook een rechtstreekse toegang naar het complex. (Zie ook: pers.)

Door de doorbuiging van de draagstructuur (door ouderdom) met plasvorming tot gevolg, en de opeenvolging van strenge winters ontstond begin jaren 2000 een acute vraag naar een ingrijpende dakrenovatie. Daarnaast was er op dat moment reeds sprake van een algemene renovatie en mogelijke uitbreiding op langere termijn.

De opdrachtgevers, een vereniging van eigenaars met destijds eigenaar Redevco als voornaamste, stelden in 2007 Bureau Bouwtechniek aan voor de dringende dakrenovatiewerken. 
Na onderzoek koos BB voor het Pardak 110 systeem met groot formaat parkeertegels van Zoontjens. Het systeem laat een gefaseerde uitvoering toe waardoor hinder voor de klanten van Shopping 1 kon worden beperkt. Daarnaast is het systeem demonteerbaar en herbruikbaar en kan het in toekomstige projecten worden ingezet. Deze voordelen waren doorslaggevend t.o.v. het andere systeem waar een gangbare, ter plaatse gestorte laag beton afgewerkt met een slijtvaste waterdichting gebruikt wordt.

In 2009 werd de dakrenovatie uitgevoerd. 4 jaar later is ook het plan voor de renovatie en uitbreiding van Shopping 1 concreet geworden. Shopping 1 wordt met 11.500 m² winkeloppervlakte of 42 winkels uitgebreid. Op het dak komen er 4 winkelunits. Op deze nieuwe volumes worden eveneens parkeervoorzieningen gerealiseerd waar gerecupereerde tegels worden gebruikt. Net als bij de dakrenovatiewerken blijft het merendeel van de winkels open en wordt de parkeercapaciteit gegarandeerd. Het einde van deze werken is voorzien voor december 2014.