Kasteel Beauvoorde

Opdrachtgever: Herita vzw
Locatie: Beauvoorde
Timing: 2019-2020
Status: in uitvoering

Technisch advies I Bouwfysisch advies

Bouwfysisch onderzoek teneinde de schadeproblematiek rond vocht, zouten en de hoge relatieve vochtigheid scherp te stellen en advies te formuleren voor noodzakelijke ingrepen om toekomstig beheer mogelijk te maken. Behoud van waardevol onroerend en roerend erfgoed van het waterslot, naast kostenefficiëntie voor beheer en onderhoud, staat daarbij voorop.

Een uitgebreid vooronderzoek wordt uitgevoerd tijdens een plaatsbezoek:

  • een visuele inspectie, 
  • vochtmetingen 
  • en een kwalitatieve zoutanalyse. 

Verder worden de meetgegevens van de dataloggers van de voorbije jaren geanalyseerd op basis van de ASHRAE-klassen voor de bewaarcondities van waardevolle objecten

Om de problematiek rond opstijgend vocht verder te onderzoeken worden vochtprofielen opgesteld en kwantitatieve zoutanalyses uitgevoerd.

Meetgegevens Ridderzaal volgens ASHRAE-klassen.               Onderzoek verwarmingsstrategie.

Wanneer installatietechnische ingrepen (verwarming en/of ventilatie) noodzakelijk zijn voor behoud, wordt nagegaan hoe de technische installaties verzoend kunnen worden met de erfgoedwaarde van het monument. In overeenstemming met deze ingrepen worden energiebesparende maatregelen onderzocht in het kader van een energieaudit onroerend erfgoed.

Meer over bouwfysisch advies