Projectondersteuning

Bureau Bouwtechniek staat in voor de technische ondersteuning van de architect en bouwheer bij de realisatie van projecten.
In samenspraak met de architect of bouwheer overlopen we de noden van het project en leggen we een geïndividualiseerd traject vast. BB streeft ernaar om dit maatwerk te garanderen ongeacht de omvang, status of het prestige van het project. 

Geïntegreerde aanpak

Voor elke opdracht stelt BB een team van experten samen. Een multidisciplinaire groep van architecten, ingenieurs, technisch ontwerpers, technisch experten, energieadviseurs en veiligheidscoördinatoren staat garant voor een continue en coherente opvolging van het project doorheen alle projectfases. 

Praktijkervaring en kritisch denkvermogen geven onze specialisten voeling met actuele bouwpraktijken. Passie voor de techniek van het bouwen, houdt hen alert voor de ontwikkelingen van morgen.  
Een degelijke geïntegreerde aanpak verlaagt de foutenlast in ontwerp en uitvoering aanzienlijk en stelt BB in staat de vooropgestelde hoge kwaliteitsnorm te halen. 

Knowhow

BB begeleidt op jaarbasis een 50-tal architecten bij wedstrijden, schrijft om en bij de 30 aanbestedingsdossiers en coördineert een 40-tal werven.  De technische expertise die we opbouwen, vloeit dagelijks terug naar de praktijk van het bouwen. Een investering in de diepte waar we bewust op inzetten. 

Als ervaren bureau met een stevige reputatie werken we graag mee aan grote, ambitieuze bouwprojecten. Dit neemt niet weg dat we ons met evenveel inzet en passie engageren voor het fijne, kleinschalige werk. BB blijft voor alles zijn pioniersrol opnemen en investeren in uitdagingen op hoog technisch niveau ongeacht de schaal. 

Naast een bouwtechnische meerwaarde, geloven we dat onze no-nonsens aanpak en open en respectvolle dialoog met alle betrokken partijen extra troeven zijn die een samenwerking tot een goed einde brengen.

Onze activiteiten

Bureau Bouwtechniek staat in voor de intensieve technische begeleiding van kwalitatief hoogstaande architecturale projecten van voorstudie t.e.m. oplevering.

Procesregie is via efficiënt samenwerken het bouwproject doen slagen.

De bouwheer kan beroep doen op de expertise van onze specialisten bij de beoordeling van de technische kwaliteit van het te realiseren gebouw net voor en tijdens de bouwfase.