CHOICE woonzorgcentrum Lier 569 A1467 4356

Woonzorgcentra

We zijn een van de vaste partners van Cofinimmo voor de kwaliteitscontrole van woonzorgcentra in Vlaanderen.
 • Opdrachtgever: Cofinimmo

 • Status: In uitvoering

Sinds de oprichting van Bureau Bouwtechniek in 1995 voeren we in opdracht van Cofinimmo, één van de grootste patrimoniumbeheerders in België, jaarlijks kwaliteitscontroles uit.

 • We controleren de conformiteit van het project met alle technische voorschriften en bepalingen, relevante wetgeving, bouwvergunningen en kwaliteitsnormen.
 • Onze aandacht gaat uit naar onderhoudsvrij en -gemak, duurzaamheid, wind- en waterdichtheid en brandveiligheid.
Choice Tondelier hoekfoto van het gebouw van Evzarchitecten 6 7 2021 BY7 I1617 4145
Tondelier 2 A oct 2020 710155 3850

Hoe gaat dat in zijn werk?

Uitvoering:

 • Werfrondgang
 • Nazicht & rapportage technische fiches, berekeningsnota’s en uitvoeringsdetails
 • Controle conformiteit uitvoering met technische beschrijving, stedenbouwkundige vergunning, EPB en regelgeving
 • Kwaliteitscontrole van de uitvoering
 • Rapportage werfvoortgang ten opzichte van de bouwplanning bij technische rapportage
 • Opmaken technische rapportage werfrondgang

As built:

 • Nazicht as built dossier en postinterventiedossier + nazicht keuringen & rapporten opleveringsproeven
 • Nazicht finaal EPB verslag

Voorlopige oplevering:

 • Voorbereiding van voorlopige oplevering
 • Rondgang voorlopige oplevering en nazicht opleveringsverslag
 • Rondgang brandweer voor ingebruikname

Tussen VO en DO:

 • Opvolging van de opmerkingen en/of problemen die uit de voorlopige oplevering voortvloeien

Definitieve oplevering:

 • Controle rondgang na voorlopige oplevering en nazicht verslag
 • Rondgang definitieve oplevering en nazicht opleveringsverslag
TAGS: kwaliteitscontrole