18289 205 3283

Stadsbibliotheek Het Predikheren

Samen met Korteknie Stuhlmacher architecten en Callebaut architecten stonden we in voor de renovatie en herbestemming van het predikherenklooster tot eigentijdse stadsbibliotheek.
Genomineerd voor titel van 'beste bib ter wereld'
  • Architect: Korteknie Stuhlmacher architecten (Rotterdam) i.s.m. Callebaut architecten en Bureau Bouwtechniek

  • Bouwheer: Stad Mechelen

  • Oppervlakte: 6.000 m²

  • Budget: € 22.000.000

  • Timing: 2011 - 2019

  • Status: Gerealiseerd

  • Fotograaf: Luuk Kramer - Sarah Blee

  • Adviseurs: ABT (stabiliteit), Studiebureau Macobo (EPB, VC), RCR (technieken)

  • Label O Eprijs winnaar 3740 3740 1
  • Label O Eprijs publieksprijs 3741 3741 1
19268 008 3322

Bouw van een eigentijdse bibliotheek in barokke muren

Het Predikherenklooster in Mechelen, gebouwd in de 17e eeuw, staat al sinds 1975 leeg. De indrukwekkende ruïne maakt samen met het nieuwe Holocaustmuseum, de Kaserne Dossin en het nieuwe Tinelpark deel uit van de Tinelsite, een ambitieus ontwikkelingsgebied aan de rand van het stadscentrum.

18289 13 3065
BB 2367 mechelen 15022016 1931

Het monumentale pand wordt gerestaureerd in 4 aansluitende fases en krijgt een nieuwe bestemming als openbare bibliotheek en ontmoetingsplaats voor de inwoners van de stad Mechelen.

Fase 0: bescherm- en instandhoudingswerken 
Fase A/B: Klooster en kloostermuur: dak- en gevelrestauratie 
Fase C: Herbestemming, restauratie en inrichting predikherenklooster 
Fase D: kerk: dak, gevel- en interieurwerken 

Restauratie en bouwkundige interventies

Het karakter van het beschermde klooster- en kerkgebouw als bijzondere ruïne wordt volledig gerespecteerd en dient als vertrekpunt voor de restauratie en inrichting als stedelijke bibliotheek. Alle restauratieve en nieuwe bouwkundige ingrepen zijn gericht op het maximaal behoud van historisch materiaal en het leesbaar houden van de verschillende historische tijdslagen, met respect voor waardevolle bestaande fragmenten, voor de ruimtelijkheid, en authentieke sfeer van het gebouw.

18289 273 3070
2022 04 21 Bureau Bouwtechniek 02254

Energie-effiënt erfgoed

Beschermd onroerend erfgoed, bouwkundig erfgoed en architecturaal, cultureel of esthetisch waardevolle gebouwen stellen professionals bij een renovatie steeds voor een pittige uitdaging: hoe maak je zulke gebouwen energie-efficiënt?

Monumenten

Inzetten op energie-efficiëntie bij monumenten vraagt een doordachte aanpak waarbij energiebesparende maatregelen best gedoseerd worden en ingezet in overeenstemming met de materiële en immateriële erfgoedwaarden.

Onze restauratie expert Bert Van den Bergh verwoordt het als volgt: "Naast behoud van waardevolle historische profilering en maatvoering dient daarbij het historisch materiaal behouden, bereikbaar voor onderhoud en inspecteerbaar te blijven. Een monument heeft in de eerste plaats baat bij een bestendig gebruik dat aansluit bij het oorspronkelijk gebruik, het gebouw en de betekenis als erfgoed. Dit zijn in wezen allen complementaire eisen naar duurzaamheid."

Het Predikheren sleept ARC19 Interieur Award in de wacht

Brussels housewarming 569 A7997 Aangepast

"Predikheren is voor ons een voorbeeldproject. De restauratievisie van de architecten waarbij de ruïneuze toestand behouden wordt, is conceptueel zeer vernieuwend en tegelijkertijd op technisch en maatschappelijk vlak erg uitdagend." Aldus Gert Biebauw, projectleider van de renovatie van Het Predikheren.

Het volledige gesprek tussen de architecten en het Vlaams Architectuur Instituut kan je lezen via onderstaande link.

lees meer
19180 144 3290

Coördinerend architect

Na de voorontwerpstudie werd in samenspraak met de stad en de subsidiërende overheden beslist om het project op te splitsen in 4 fases. De subsidieovereenkomst stelt als voorwaarde dat er elk jaar een fase aanbesteed moet worden. Als gevolg zullen de verschillende fases door elkaar uitgevoerd worden.

In een voorbereidende fase genereerden we de administratieve, bouwtechnische, organisatorische, planmatige en financiële informatie voor het project. Op basis van deze gegevens stelden we een gedetailleerd processchema op met een realistische timing en heldere taakverdeling per fase. We bewaakten het beoogde resultaat, het geplande budget en de voorziene timing.

18289 257 3071

Uitvoerend architect

Samen met de architect vormen we een complementair team. We begeleiden de architect en het ontwerpteam vanaf conceptontwikkeling. Tijdens de projectfase, nemen we een voornamelijk adviserende rol waar. Vanaf de aanbesteding treden we op als coördinator van het interdisciplinair team van interne en externe specialisten.

Nadat de basis van het project gelegd is, bestuderen we de technische en financiële mogelijkheden in samenspraak met het projectteam om een aantal scenario's te ontwikkelen. Deze fase gaat gepaard met een technische haalbaarheidsstudie die de impact op andere disciplines, planning en budget in kaart brengt. We schreven de technische specificaties, het bestek en leidden de analyse der biedingen. Bij het uitvoeren vertegenwoordigen we het team en leiden we de technische controle van de werf.

Feestelijke opening van Het Predikheren
Het is Mechthild Stuhlmacher en haar team gelukt om de ziel en het karakter van het gebouw te behouden. De schoonheid van het verval werkt inspirerend en trekt aan. We merken sinds de opening van Het Predikheren een stijging van het aantal bibliotheekbezoekers en ze blijven gemiddeld ook langer plakken. Ontmoeting staat dan ook centraal in Het Predikheren, maar er is ook ruimte voor stilte en intimiteit. Klasse om die veelzijdigheid te kunnen ontwerpen en creëren.
Cultuurschepen Björn Siffer

Maak kennis met het projectteam

Uit Team Architectuur (private sector Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel) (4)

Gert

ir. arch. Gert Biebauw

Directeur
Projectarchitect
E-mail |
Mark

arch. Mark Sette

Directeur
Bestuurder
E-mail |
Gretel De Smet

ir. arch. Gretel De Smet

Projectarchitect
E-mail |
Kathleen Rens

arch. Kathleen Rens

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (1)

Bert

arch. Bert Van den Bergh

Projectarchitect
Adviseur renovatie & restauratie
E-mail |

Uit Team Computer Aided Design & BIM (1)

Glenn choice 719925

Glenn Verdyck

Technisch Ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
TAGS: uitvoerend architect| Coördinerend architect| Erfgoed| Herbestemmen