Choice Divercity 16 5 23 569 A8471 4902

School De Puzzel

Samen met V+ architecten bouwen we aan een kleuter- en lagere school en sportzaal op een voormalig industriële site in Vorst.
 • Architect: V +

 • Bouwheer: Commune de Forest

 • Oppervlakte: 1963m² school - 1279m² sporthal

 • Timing: 2014 -

 • Status: In uitvoering

 • Fotograaf: Sarah Blee

 • Adviseurs: Zeugma (TS), Daidalos-Peutz (akoestiek), Greisch (stabiliteit), Bureau Bouwtechniek (EPB)

Met het project De Puzzel bouwen we een Nederlandstalige kleuter- en basisschool, waarbij de turnzaal in het kader van de Brede Scholen wordt opengesteld aan de buurtbewoners buiten de schooluren voor onder andere provinciale basketbalcompetities.

De school is een voortzetting van het Masterplan Divercity en vormt een sluitsteen voor het park waar het zich tegenover plaatst.

Ik wil eerst meer weten over het masterplan.
Divercity 15 10 27 57 4739
2022 12 06 12 05 28 4740

Uitdagingen

 • de complexiteit van de site, gesitueerd tussen twee treinsporen in een zone die overstromingsgevoelig is, met beperkte werftoegang en in nauw contact met Infrabel
 • de complexiteit van de coördinatie tussen technieken, architectuur en stabiliteit door de school boven een strikt gereglementeerde sportzaal in te planten
 • afwerkingen in zichtbeton rond een voorgespannen stalen constructie
 • de integratie van akoestische eisen om een comfortabele schoolomgeving te creëren tussen de spoorwegen

Technisch voldoet het gebouw aan de passiefnorm met bijzondere aandacht voor isolatie - d.m.v. verhoogde isolatie en de installatie van groene daken - en luchtdichtheid, maar ook met een zeer lage energiebehoefte onder meer door de specifieke keuze van technische installaties.

Duurzaam

Dit project tracht een voormalig braakliggend, vervuild en verloren terrein tussen twee sporen zo optimaal mogelijk in te zetten en op een kwaliteitsvolle manier plaats te maken voor een school van 250 leerlingen.

Het project combineert hedendaagse architectuur met verhoogde energieprestaties en garandeert duurzaamheid op lange termijn zowel op cultureel, sociaal als energetisch vlak.

Water

Over het hele project wordt aan regenwaterrecuperatie gedaan. Zo worden niet alleen alle daken ofwel toegankelijk ofwel als groendak uitgevoerd, maar fungeert de hele speelplaats als een drainerende koffer. Het opgevangen regenwater wordt hergebruikt binnenin het gebouw zelf.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. We controleren ook de uitvoering en zorgen ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Choice Divercity 16 5 23 569 A8432 4906
Choice Divercity 16 5 23 569 A8463 4903

Een 'verloren' site die met 1.963 m2 school en 1.279 m2 (buurt)sporthal een duurzame culturele en maatschappelijke invulling krijgt. Bovendien beperken we onze voetafdruk door regenwater te recupereren. 😮

✔ Meaning in every square meter 

Wat kunnen we voor u betekenen op het vlak van regenwaterrecuperatie?

Wat verstaan wij onder EPB-advies?

Deze teams werken samen aan De Puzzel

Uit Team Architectuur (Franstalig) (2)

Julie J 3227

ir. arch. Julie Janssens

Projectarchitect
E-mail |
Kopie van Paulus

ir. arch. Félix de Walque

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (2)

BB Robbe oct2014

ir. arch. Robbe Verelst

Energie- en duurzaamheidsadviseur
Adviseur bouwfysica
E-mail |
B B Martijn Vyncke 8087 Large

ing. Martijn Vyncke

Energieadviseur
Daglicht expert
Adviseur technische installaties
E-mail |

Uit Team Computer Aided Design & BIM (1)

Glenn choice 719925

Glenn Verdyck

Technisch Ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
TAGS: uitvoerend architect| EPB| BIM