​TOTEM ondersteuning

Opdrachtgever: SPW
Partners: ICEDD en Buildwise
Timing: 2019 - 2024
Status: in uitvoering 

Onderzoek & ontwikkeling I Circulair bouwen

Bureau Bouwtechniek en het Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD) ondersteunen de drie gewesten bij de communicatie over en ondersteuning van het gebruik van de levenscyclusanalysetool TOTEM. Buildwise is betrokken als expert en adviseur in tweede lijn.


Context
Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen, hebben de drie gewesten TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) ontwikkeld. De partners in het project zijn de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie. 

Doel
TOTEM faciliteert actoren uit de Belgische bouwsector ( architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, … ) om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

TOTEM-peilers

  • Om de creativiteit van ontwerpers te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de eisen van morgen op het vlak van milieu.
  • Om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt.
  • Om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen.

Bureau Bouwtechniek

Concreet zal BB alle Nederlandstalige communicatie en ondersteuning op zich nemen:

  • beheer van de helpdesk,
  • opleidingen geven,
  • evenementen organiseren,
  • algemene communicatie
  • en nazicht van de tool

BB team: ir. arch. Jona Van Steenkiste, ir. arch. Katrien Van Lierop

meer circulariteit