3000 TOTEM vragen later

27.11.2023
We stonden al 3000 vragende partijen te woord via de TOTEM helpdesk.
Kopie van 3000 TOTEM

Naarmate het energieverbruik daalt door steeds strengere EPB-eisen, stijgt de relatieve bijdrage van bouwmaterialen aan de globale ecologische voetafdruk van gebouwen.

Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen, hebben de drie gewesten TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) ontwikkeld.

Bureau Bouwtechniek NV ondersteunt samen met het ICEDD - Institut de Conseil et d'Etudes en Développement Durable de drie gewesten bij de communicatie over en ondersteuning van het gebruik van TOTEM.

Onze duurzaamheidsadviseurs Jona Van Steenkiste en Katrien Van Lierop behern de TOTEM helpdesk, geven opleidingen en houden ook de functionaliteit van de tool tegen het licht.

Uiteraard gebruiken Jona en Katrien de tool ook om u te inspireren en stimuleren om uw ontwerp milieu proof te maken voor de toekomst. In tegenstelling tot de EPB-rekenmethodiek die enkel kijkt naar de impact in de gebruiksfase, evalueert TOTEM nl. de milieu-impact van bouwmaterialen doorheen de volledige levenscyclus ervan, van ontginning van grondstoffen tot afbraak of hergebruik.

In opdracht van de OVAM ontwikkelden we samen met Buildwise een praktische gids met richtlijnen, strategieën en stappen om het gebruik van TOTEM kwalitatief te integreren in uw opdracht.

Kopie van Circulariteit boven 1

Wat TOTEM voor uw project kan betekenen?

Dat vraagt u best rechtstreeks aan onze specialisten Jona Van Steenkiste en Katrien Van Lierop.