Afbeelding 03 milieu impact

TOTEM ondersteuning

Samen met het ICEDD ondersteunen we de drie gewesten bij de communicatie over en ondersteuning van het gebruik van TOTEM.
 • Partners: ICEDD, Buildwise

 • Opdrachtgever: SPW

 • Timing: 2019 - 2024

 • Status: In uitvoering

Bureau Bouwtechniek en het Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD) ondersteunen de drie gewesten bij de communicatie over en ondersteuning van het gebruik van de levenscyclusanalysetool TOTEM. Buildwise is betrokken als expert en adviseur in tweede lijn.

Banner Circubuild TOTEM nl 5118 5118

Context

Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen, hebben de drie gewesten TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) ontwikkeld. De partners in het project zijn de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie.

Doel

TOTEM faciliteert actoren uit de Belgische bouwsector ( architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, … ) om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase.

Duik dieper in onze TOTEM expertise Download de TOTEM gids
TOTEM2 3935

TOTEM-peilers

 • Om de creativiteit van ontwerpers te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de eisen van morgen op het vlak van milieu.
 • Om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt.
 • Om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen.

Bureau Bouwtechniek

We nemen alle Nederlandstalige communicatie en ondersteuning op ons:

 • beheer van de helpdesk,
 • opleidingen geven,
 • evenementen organiseren,
 • algemene communicatie,
 • en nazicht van de tool.

Maak kennis met onze TOTEM specialisten.

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (2)

Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |
KatrienVL

ir. arch. Katrien Van Lierop

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
Kopie van Circulariteit boven 1

Hoe kan TOTEM een impact hebben op uw project?

Dat vraagt u best rechtstreeks aan onze specialisten Jona Van Steenkiste en Katrien Van Lierop.

TAGS: circulair bouwen| TOTEM