02 PBP

Sociale woningen Peterbospark

Samen met HUB en Radar architecten renoveren we gebouwen 4, 7 en 13 in een sociale woonwijk in Anderlecht. Van haalbaarheidsstudie tot oplevering.
  • Architect: HUB en RADAR architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek

  • Bouwheer: Foyer Anderlechtois / Anderlechtse Haard

  • Oppervlakte: 20.830 m²

  • Budget: € 30.250.000

  • Timing: 2018 - 2026

  • Status: In ontwerp

  • Adviseurs: Bureau Bouwtechniek (EPB), ABT Belgie nv (stabiliteit), CES nv (technieken)

De sociale woonwijk Peterbospark in Anderlecht bestaat uit een twintigtal residentiële gebouwen van de jaren 1970. Deze voor het grootste deel middelhoge gebouwen bevatten een 100-tal appartementen en zijn vrijstaand ingepland op een ruim perceel. Zo ontstaat op het maaiveld een parkcontext.

Wij onderzochten de haalbaarheid van drie gebouwen en begeleiden de renovatie ervan samen met de architecten.

08 PBP

Haalbaarheid

Een deel van de gebouwen is eigendom van de sociale woningmaatschappij Anderlechtse Haard / Foyer Anderlechtois.

Na een initiële haalbaarheidsstudie met medewerking van het ontwerpteam, is besloten om voor vier van de gebouwen een renovatiedossier uit te werken om de gevels en de technische installaties volledig te vernieuwen.

Gebouwen 4, 7 en 13

Gebouwen 4, 7 en 13 zijn sterk gelijkend, zowel qua bouwstijl als maatvoering en huidige staat.

Gebouwen 4 en 7 (telkens 96 appartementen) zijn nagenoeg identieke kopieën, gebouw 13 (104 woonunits) verschilt beperkt wat de types appartementen betreft en heeft een andere oriëntatie.

Elk van de drie gebouwen omvat een middelhoog gebouw op gebied van brandveiligheid, met een kroonlijsthoogte van 25 m.

In totaal worden na renovatie 296 wooneenheden gerealiseerd.

Gebouwen 4, 7 en 13 worden gerenoveerd terwijl ze bewoond blijven.

Peterbos4 7 Peterbos 4 7
Gb13 exterieur

Renovatie

Nadat een geprefabriceerde gevel ter hoogte van de buitenzijde van de bestaande terrassen geplaatst wordt, krijgt de nieuwe, doorlopende geïsoleerde schil nieuwe terrassen.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. We controleren ook de uitvoering en zorgen ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Maak kennis met onze specialisten

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (2)

BB Arno oct 2014

ir. arch. Arno Van Hulle

Projectarchitect
Onderhoudsadviseur
E-mail |
Katalin

arch. Katalin Urban

Technisch expert
E-mail |

Torengebouw 12

Op dezelfde site renoveren we ook woontoren 12 (65 woonunits).

TAGS: Haalbaarheidsstudie| EPB| uitvoerend architect| Energetische renovatie