Zoonjens Waasland52

Waasland Shopping Center

We renoveerden 36.000 m² parkeerdak van het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.
 • Bouwheer: AEW Europe

 • Oppervlakte: 36.000 m²

 • Budget: € 12.000.000

 • Timing: 2017 - 2023

 • Status: Gerealiseerd

 • Adviseurs: Tecon (stabiliteit), Arcadis (parkeren en circuleren)

Waasland Shopping Center ligt ten zuidwesten van Antwerpen, aan de zuidrand van het stadscentrum van Sint-Niklaas en bestaat al sinds 1972. In 2004 is het complex uitgebreid tot 45000 m², met 140 winkels, een parking rondom en een parkeerdak.

IMG 3862 3857

Haalbaarheidsstudie

In opdracht van de eigenaar van het shopping center onderzochten we de technisch beste, meest duurzame en economisch haalbare dakopbouw rekening houdend met :

 • de integrale duurzaamheid van de opbouw,
 • het onderhoud,
 • de levensduur,
 • de toegankelijkheid,
 • en het energieverbruik.

Belangrijk onderdeel van de studie is een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van de op de markt beschikbare systemen op basis van de gestelde parameters, hun technische eigenschappen en beschikbare referenties.

Op basis van de analyse van de randvoorwaarden en de beschikbare systemen werd het parkeerdaksysteem bepaald waarmee het ontwerptraject kan worden verdergezet.

Zoonjens Waasland4

Uitdaging

De draagkracht van de voorziene structuur laat slechts een beperkt opbouwpakket toe. De keuze viel eerder op een licht pakket bestaande uit mortel - EPS-systeem, bitumineuse waterdichting en gietasfalt. Het dak lijdt vandaag onder infiltraties, indrukkingen en scheurvorming van de gietasfalt.

In de haalbaarheidstudie werd ook de mogelijkheid onderzocht om het dak te isoleren volgens de huidige EPB-regelgeving, met een U-waarde van 0,24 W/m²K. Aangezien de huidige dakopbouw beperkt geïsoleerd werd, met een dunne dakopbouw, heeft het verhogen van het dakpakket een grote impact op de aanslutingen ter hoogte van de rijhelling, toegangsdeuren en dakranden. In functie van de stabiliteit dient het bijkomend gewicht beperkt te worden. De isolatie dient éénlaags uitgevoerd te worden om de horizontale krachten te kunnen opvangen.

Rekening houdend met deze complexiteit werd een TOTEM-analyse uitgevoerd om de milieu-impact van het nieuwe dakpakket te onderzoeken. Verschillende isolatiedikten werden vergeleken, uitgaande van een omkeerdak met XPS-isolatie, waarbij de materiaal- en energiekosten vergeleken werden. De U-waarde van de verschillende opbouwen werd aangepast in functie van de EPB-berekeningen voor het dak, om rekening te kunnen houden met de correctiefactor voor de waterinfiltratie tussen de isolatieplaten die mogelijk is bij een omkeerdak. Op basis van de verschillende uitgangspunten en randvoorwaarden werd gekozen om de isolatiedikte te beperken tot 60mm.

De keuze voor het dakpakket viel op het modulaire Pardak®80 systeem van Zoontjens.

Zoonjens Waasland2
Zoonjens Waasland1

Gefaseerde werken

Er is bewust gekozen voor een gefaseerde renovatie. Zo kan het dak het hele jaar door, al dan niet gedeeltelijk, in gebruik blijven. In de drukke wintermaanden en tijdens de zomervakanties is er niet gewerkt om het totaal aan oppervlakte beschikbaar te houden. 

Zoonjens Waasland52

Wij namen het onderzoek naar de haalbaarheid van de renovatie voor onze rekening, begeleidden de renovatie van de dakparking, leidden de controle op de uitvoering en hielden de veiligheid in de gaten.

Maak kennis met het projectteam

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (2)

Wim Rymenants

Wim Rymenants

Adviseur technische renovaties
E-mail |
B B freya

ing. Freya Michiels

Projectingenieur
Veiligheidscoördinator
E-mail |

Uit Team Veiligheid (1)

B B freya

ing. Freya Michiels

Projectingenieur
Veiligheidscoördinator
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (1)

BB Robbe oct2014

ir. arch. Robbe Verelst

Energie- en duurzaamheidsadviseur
Adviseur bouwfysica
E-mail |
TAGS: dak| Haalbaarheidsstudie| TOTEM