782 Royale Belge credit Severin Malaud 4071
In opdracht van de bouwheer Souverain 25 nv en met oog op een mogelijke herbestemming hielden onze experten het iconische gebouw van Royale Belge onder de loep.
  • Bouwheer: Souverain 25 NV

  • Oppervlakte: 39.174 m²

  • Timing: 2020-2023

  • Status: Gerealiseerd

Het voormalige, imposante hoofdkantoor van Royale Belge domineert het domein aan de Vorstlaan in Brussel.

Dit emblematisch kruisvormig monument is 54.000 m2 groot en dankt zijn iconische status aan zijn uitwendig skelet in cortenstaal en gevel in brons getint spiegelglas. In 2019 veroverde dit modern kasteel uit de jaren 60, ontworpen door René Stapels en Pierre Dufau, een plaats op de erfgoedlijst.

IMG20230913192103
IMG20230913185004
IMG20230913184232

In 2020 werden we door de gebouweigenaar Souverain 25 ingeschakeld om de haalbaarheid van de herbestemmingsplannen die geleid hebben tot de invulling van het gebouw vandaag te onderzoeken.
De haalbaarheidsstudie onderzoekt de mogelijkheid van passiefbouw en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bij de renovatie van het gebouw.

Heel concreet gaven onze experten advies over:

  • destructief onderzoek en dakadvies
  • daglichtadvies en glasadvies rekening houdend met de erfgoedwaarde en bijzondere eigenschappen van de originele beglazing
  • EPB en bouwknoop analyse
  • brandadvies
  • destructief onderzoek (in samenwerking met Grove+) en geveldetailadvies
  • studie om zo veel mogelijk hergebruik te kunnen toepassen in de reconversie

Onze experten hielden daarbij een sterk gezamenlijk doel voor ogen: zo duurzaam mogelijk herbestemmen.

Jan Moens vat het als volg samen: "Terwijl het gebouw al krachtig was als kantoorgebouw, laten een visionaire bouwheer, goede architecten en uitvoerder én een gespecialiseerd studieteam het gebouw zichzelf overtreffen met als ruggengraat maximaal behoud." Samen hebben ze er naar gestreefd elke square meter van het gebouw een zinvolle bijdrage te laten leveren aan het comfort en welzijn van de gebruikers. Mission accomplished! 💪🏽

Glasadvies

Een standaard zonwerende beglazing zou hoogst ontoereikend zijn. Niet alleen vanwege de gevraagde gouden glans, ook de kwaliteit van het daglicht dat de binnenruimtes in een gouden gloed zou doen baden was een belangrijke randvoorwaarde.

Onze expert bouwfysica Robbe Verelst en daglichtspecialist Martijn Vyncke onderzochten aan welke specificaties het glas moest voldoen. Dat deden ze a.d.h.v. een koudebruganalyse, oververhittings- en daglichtstudie.

Uit een marktonderzoek van de bestaande glassoorten met goudkleur bleek dat geen enkel bestaand goudglas de test op gebied van daglicht en mentaal welzijn kon doorstaan. Glasleverancier AGC heeft op basis van de studie van onze experten via zijn Coating-On-Demand techniek een nieuwe glascoating ontwikkeld met de gevraagde uitgesproken goudkleurige reflectie die matcht met het originele glas, maar met veel betere energetische prestaties: zonwerend, thermisch isolerend en goede daglichtwaarden.

Martijn en Robbe kunnen op hun beide oren slapen, dit glas zal een significante gunstige impact hebben op het mentaal welzijn van iedereen die in het gebouw werkt of verblijft. #architectsandengineerswithapurpose

Wist je datje
Er werd 12.000 m² hoogrendementsbeglazing met zonregulering geplaatst.

Lees meer over hoe gezonde gebouwen impact hebben op ons welzijn.
Souverain 25 2
Fig020 4074 4074

EPB- advies en verslaggeving

Onze energiespecialisten gaven EPB-advies tijdens de ontwerpfase en de geïntegreerde haalbaarheidsstudie. ZE volgenden ook de werf en de oplevering op.

In de haalbaarheidsstudie wordt de mogelijkheid om passiefbouw na te streven onderzocht voor de renovatie van het gebouw, naast het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. 

Voor de kantoren in de toren wordt een dynamische simulatie uitgevoerd, waarbij verschillende gebouwschilmaatregelen (isolatie gevel, keuze beglazing) onderzocht worden. Voor we hier aan kunnen beginnen, deden we een thermische analyse van de opake gevel.

Lees meer over hoe we bij BB aan EPB doen.
Fig006 4076 4076

Bouwknoopanalyse

Een thermische analyse wordt uitgevoerd voor de gevel van de toren, de betonconstructie onder de toren en de dakstructuur van het voormalig restaurant. Hierbij wordt de energieprestatie onderzocht voor verschillende isolatiescenario’s, met daarnaast het risico op oppervlaktecondensatie en/of schimmelvorming.

Lees meer over wat we bij BB verstaan onder thermische analyses.
Een totale renovatie van een iconisch en beschermd gebouw zoals de Royale Belge is geen eenvoudige opdracht en kan enkel tot een goed einde worden gebracht als alle teamleden hun taak correct en tijdig vervullen, wij zijn dan ook bijzonder tevreden dat we voor de brandveiligheid beroep hebben gedaan op Bureau Bouwtechniek. ❤️ Merci Frank, we hadden het voor geen goud willen missen. ☺
Op vraag van Frank De Snoeck werkten voor het monumentale gebouw het brandveiligheidsconcept uit en volgden de brandveiligheid verder op tijdens de werf.

Wist je dat

we in 2013 in opdracht van Cofinimmo al een onderzoek deden naar de haalbaarheid van een energetische gevelrenovatie?
Naast het onderzoek naar potentiële thermische optimalisaties hielden we ook de zonnewarmtelasten en daglichttoetreding onder de loep.

Haalbaarheid energetische renovatie

Maak kennis met de BB'ers die samen dit project realiseerden.

Uit Team Brand (1)

Nadja

ir. arch. Nadja Van Houten

Directeur
Bestuurder
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (2)

B B Martijn Vyncke 8087 Large

ing. Martijn Vyncke

Energieadviseur
Daglicht expert
Adviseur technische installaties
E-mail |
BB Robbe oct2014

ir. arch. Robbe Verelst

Energie- en duurzaamheidsadviseur
Adviseur bouwfysica
E-mail |

Uit Team Façade engineering (1)

Raf 569 A3809 4570

arch. Raf De Preter

Expert bouwdetails
Adviseur gevel
E-mail |

Uit Team Kennis Innovatie & Technologie (3)

Jan Moens kennispartner 3379

prof. arch. Jan Moens

Algemeen directeur
Hoofd afdeling research & ontwikkeling
Gedelegeerd bestuurder
E-mail |
Nadja

ir. arch. Nadja Van Houten

Directeur
Bestuurder
E-mail |
Raf 569 A3809 4570

arch. Raf De Preter

Expert bouwdetails
Adviseur gevel
E-mail |

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (1)

B B Tuur Van Dijck 7227 Large

arch. ass. Tuur Van Dijck

Adviseur platte daken
Veiligheidscoördinator
E-mail |
TAGS: duurzaamheidsadvies| daglicht| gevel| audit| bouwfysica comfort welzijn| Herbestemmen| Energetische renovatie