Hertogenpark4 4326
Inspectie van een natuurstenen en betonnen gevel van een hoogbouw woonblok met 134 appartementen.
  • Opdrachtgever: V.M.E. Hertogenpark

  • Timing: 2020 - 2021

  • Status: Gerealiseerd

Hertogenpark2 4324

Het woonblok Hertogenpark in Antwerpen van architect Walter Bresseleers dateert van het begin van de jaren 1980. Het omvat 16 verdiepingen appartementen in verschillende types. In de gelijkvloerse sokkel zijn kantoren en twee ondergrondse verdiepingen gevestigd.

De gevel is uitgevoerd met een bekleding in witte marmer waarin terugkerende pathologieën zichtbaar zijn, in hoofdzaak verbogen panelen. Ook aan de betonnen terrassen en borstweringen is schade zichtbaar.

Inspectie

We brachten de gebreken in kaart aan de hand van een steekproefsgewijze inspectie van de gevel: zowel van wat zichtbaar is vanaf de publieke ruimte als vanaf de terrassen van een significant aantal appartementen. De visuele inspectie is aangevuld met een doorlichting van het beschikbare plan- en detailmateriaal zodat de uitvoeringsdetails konden vastgesteld worden.

Hertogenpark3 4325

Analyse

Een literatuuronderzoek naar de oorzaak van de schotelende natuursteenpanelen leverde een een risicoanalyse op naar eventuele vervolgschade. Ook de mogelijkheden voor een grondige reiniging van de natuursteen, en het effect dat dit kan hebben op schotelende en niet-schotelende panelen, zijn onderzocht.

Naast de natuursteen is ook aandacht besteed aan de betonnen elementen zoals de borstwering voor de terrassen, de ter plaatse gestorte terrasvloeren en in mindere mate de elastische voegen tussen de natuurstenen elementen. De schadepatronen zijn in kaart gebracht en geanalyseerd.

Renovatieschenario's

Op basis van de analyse zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor een gevelrenovatie van het gebouw.

Uiteindelijk zijn de technische principes van een instandhoudingsoptie aangegeven, net als deze voor een energetische renovatie van de verschillende schildelen, met het oog op het vermijden van koudebruggen.

Voor elk van deze opties zijn principedetails geschetst, is een plan van aanpak meegegeven voor verdere uitwerking, en is een eerste ruwe raming van de kostprijs voor deze werken meegegeven.

Een gebouwaudit is vaak een cruciaal deelonderzoek binnen een haalbaarheidsstudie en soms ook voor een onderhoudsadvies.

Maak kennis met onze specialist

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (1)

BB Arno oct 2014

ir. arch. Arno Van Hulle

Projectarchitect
Onderhoudsadviseur
E-mail |
TAGS: audit