782 Royale Belge credit Severin Malaud 4071

Kantoorgebouw Souverain 25

Op vraag van Cofinimmo onderzochten we de haalbaarheid van een energetische gevelrenovatie van het kantoorgebouw Souverain 25 in Brussel.
  • Bouwheer: Cofinimmo

  • Timing: 2012 – 2013

  • Status: Gerealiseerd

  • Adviseurs: Aluminium Centrum (deelstudie stabiliteit schrijnwerk)

Vorstlaan052 221

Doel van de studie was te achterhalen of het kantoorgebouw na een een grondige gevelrenovatie passief kon zijn.

Parallel met ons onderzoek liep een andere studie naar optimalisaties van de technische installaties a.d.h.v. dynamische simulaties van het energieverbruik.

Concreet wil dat dus zeggen dat we de maatregelen moesten definiëren tot op niveau van het geveldetail zodat het gebouw een isolatiekwaliteit K16 zou kunnen krijgen.

Scenario's

Er werd ons gevraagd verschillende scenario’s uit te werken gaande van een visueel zeer ingrijpende gevelrenovatie tot een renovatie waarbij het gevelaspect volledig behouden kon blijven. Het rapport diende als werkinstrument voor gesprekken met het agentschap Onroerend Erfgoed. Ook werd gevraagd de bouwkost van de verschillende gevelscenario’s te ramen.

Naast het onderzoek naar potentiële thermische optimalisaties onderzochten we ook de zonnewarmtelasten en daglichttoetreding i.f.v. het bepalen van een zonneweringsstrategie en glaskeuze.

Bouwschil


Het grootste luik van het onderzoek was een zeer grondige analyse van de huidige bouwschil. Dat deden we aan de hand van het as-built dossier, rondgangen in situ, demontages en sondages. We lieten geen m2 onberoerd.

De draagstructuur uit Corten staal en beton bevindt zich aan de buitenzijde. De impact van het perforeren van deze draagstructuur doorheen de bouwschil is onderzocht a.d.h.v. thermografische opnames.

Het schrijnwerk, ontworpen door Chamebel, werd aan een al even grondig onderzoek onderworpen: thermische isolatiewaarde, structureel draagvermogen van het schrijnwerk voor toepassing met driedubbele beglazing door het Aluminium Centrum.

Uiteindelijk strandden we voor het gebouw in zijn huidige toestand op een K-peil van K93.

De gevel moest dus een slordige 82% thermisch performanter worden na renovatie.

Vorstlaan044 220
Vorstlaan011 218
Vorstlaan067 222

Binnen de vooraf gedefinieerde scenario’s gingen we na wat de mogelijkheden waren om elk van de bouwschildelen thermisch te optimaliseren. TRISCO-software is hierbij een belangrijk instrument geweest om de koudebruggen veroorzaakt door externe draagstructuur op te lossen. Principe-detailtekeningen werden opgemaakt van de scenario’s om uitgewerkte en berekende zaken te visualiseren.

Vorstlaan039 219

Door de hogere isolatie- en luchtdichtheidskwaliteit van de bouwschil na renovatie vermindert het energieverbruik voor verwarming, maar zal het koelseizoen worden verlengd en dus verhogen de kosten voor koelen aanzienlijk.

Een juiste glaskeuze met voldoende zonwerende eigenschappen is daarom belangrijk.

Door middel van SunEye 210 (Solmetric) werd in situ de beschaduwing van de externe draagstructuur op de gevel in kaart gebracht.

Voor verschillende glassoorten analyseerde onze expert Martijn Vyncke koellast, passieve zonnewinsten en besparingen op kunstverlichting. Hij concludeerde hieruit dat glas met een goede verhouding daglichttoetreding versus zonwerend glas de beste kans op slagen had om het vooropgestelde doel te behalen.

Een glassoort met een zelfde goudkleurige aspect hebben we afgeraden.

Conclusie

Uit onze studie bleek een isolatiekwaliteit K16 niet haalbaar binnen de vooropgestelde scenario’s. Zelfs in het meest behoudsgezinde scenario waarbij het aspect gevel volledig onaangetast blijft, bleek slechts een K28 haalbaar. 

Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (7)

Emma

ir. arch. Emma Van De Steene

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
Jente

ir. Jente De Schepper

Duurzaamheidsadviseur
E-mail |
Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |
KatrienVL

ir. arch. Katrien Van Lierop

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
B B Martijn Vyncke 8087 Large

ing. Martijn Vyncke

Energieadviseur
Daglicht expert
Adviseur technische installaties
E-mail |
BB Robbe oct2014

ir. arch. Robbe Verelst

Energie- en duurzaamheidsadviseur
Adviseur bouwfysica
E-mail |
Thomas DV

ir. arch. Thomas De Visscher

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
TAGS: daglicht| gevel| Haalbaarheidsstudie