Conditiemeting VAC Gent

Opdrachtgevend bestuur: AG Real Estate
Locatie: Gent
Uitvoeringsperiode: oktober 2019 – mei 2020
Vloeroppervlakte: 40.206 m²²
Waarde van de opdracht: € 30.000 
Status: afgewerkt

Technisch advies I Gevels & Daken

Studieopdracht: haalbaarheid bereikbaarheid gevels, gevelinspectie en conditiemeting huidige staat van de gevels en daken van het Vlaams Administratief Centrum in Gent.

Na een traject waarbij Bureau Bouwtechniek het gebouw aan een doorgelichting onderwierp, onderzocht BB ook de problematiek van de bereikbaarheid van de gevel voor onderhoud.
Een voorstudie analyseerde de oorspronkelijke installatie en haalbaarheid van mogelijke oplossingen. Uiteindelijk is er gekozen voor de toevoeging van een gevelinstallatie op de daken van de toren, een gondel die heen en weer rijdt op een railtraject dat alle bestaande technische installaties vermijdt.

Bureau Bouwtechniek heeft vervolgens een grondige inspectie van de bouwschil van het volledige Vlaams Administratief Centrum in Gent uitgevoerd, met bijzondere nadruk op de gevel van het torengebouw.
Behalve het testen van de nieuwe gevelinstallatie, is het doel van de opdracht het in kaart brengen van de conditie van de bouwschil ca. 5 jaar na indienstname van het gebouw. Vooral de kitvoegen tussen de prefab gevelpanelen bleken in slechte staat.

Conditiemeting
Om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te vormen van de gevel van dichtbij werd de conditiemeting van de gevels van de toren uitgevoerd met behulp van de gevelinstallatie. De gevels van de arm van het gebouw zijn in samenwerking met Argus Vision in kaart gebracht door een drone-inspectie. De hoge resolutie beelden van de opake gevels werden samengesteld tot een volledige set aanzichten.

Rapport
Het inspectierapport omvat:

  • een fotoreportage; 
  • een gedetailleerde oplijsting van de vastgestelde gebreken met een overzicht van de mogelijke aandachtspunten op vlak van onderhoud;
  • een analyse van de huidige staat van de bouwschil en
  • een analyse van de werking van de gevelinstallatie.

BB team: ir. arch. Arno Van Hulle, ir. arch. Ruben Van Vooren