VAC Gent overzicht delen toren 191115 3979
Conditiemeting huidige staat van de gevels en daken van het Vlaams Administratief Centrum in Gent.
  • Opdrachtgever: AG Real Estate

  • Oppervlakte: 40.206 m²

  • Budget: € 30.000

  • Timing: oktober 2019 – mei 2020

  • Status: Gerealiseerd

VA Cgent dd20190930 042 3983

Na een doorlichting van het gebouw, onderzochten we ook de problematiek van de bereikbaarheid van de gevel voor onderhoud. Een voorstudie analyseerde de oorspronkelijke installatie en haalbaarheid van mogelijke oplossingen.

Uiteindelijk is er gekozen voor de toevoeging van een gevelinstallatie op de daken van de toren, een gondel die heen en weer rijdt op een railtraject dat alle bestaande technische installaties vermijdt.

IMG 0799 3984 1

We voerden ook een grondige inspectie van de bouwschil van het volledige Vlaams Administratief Centrum in Gent uit met bijzondere nadruk op de gevel van het torengebouw.
Behalve het testen van de nieuwe gevelinstallatie, is het doel van de opdracht het in kaart brengen van de conditie van de bouwschil ca. 5 jaar na ingebruikname van het gebouw. Vooral de kitvoegen tussen de prefab gevelpanelen bleken in slechte staat.

Conditiemeting

Om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te vormen van de gevel van dichtbij werd de conditiemeting van de gevels van de toren uitgevoerd met behulp van de gevelinstallatie.

De gevels van de arm van het gebouw zijn in samenwerking met Argus Vision in kaart gebracht door een drone-inspectie. De hoge resolutie beelden van de opake gevels werden samengesteld tot een volledige set aanzichten.

VAC Gent overzicht delen toren 191115 3979

Rapport

Het inspectierapport omvat:

  • een fotoreportage;
  • een gedetailleerde oplijsting van de vastgestelde gebreken met een overzicht van de mogelijke aandachtspunten op vlak van onderhoud;
  • een analyse van de huidige staat van de bouwschil en
  • een analyse van de werking van de gevelinstallatie.

De ene gebouwaudit is de andere niet. Wij gaan net dat tikkeltje verder en trachten steeds de meest waarschijnlijke oorzaken van de defecten mee te geven en brengen er meteen ook de meest aangewezen oplossingen voor in kaart.

Maak kennis met onze specialisten

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (2)

BB Arno oct 2014

ir. arch. Arno Van Hulle

Projectarchitect
Onderhoudsadviseur
E-mail |
Ruben Large

ir. arch. Ruben Van Vooren

Projectarchitect
E-mail |
TAGS: onderhoudsadvies| audit| dak