Circulariteit van bouwmaterialen: Harvest Bay

Opdrachtgever: OVAM – Vlaanderen Circulair
Partners: Jansen AG, Bureau Bouwtechniek, Lootens, Franck, Buurman Antwerpen
Timing: 2021 -

Onderzoek & ontwikkeling I Circulair bouwen

Als onderdeel van hun innovatietraject lanceert Vlaanderen Circulair het project “Circular Building: Cooperation is Key”. Jansen by ODS, Bureau Bouwtechniek, Lootens, Buurman Antwerpen en Franck onderzoeken in dit kader onder de naam Harvest Bay de opportuniteiten en knelpunten van een samenwerking rond de circulariteit van bouwmaterialen.

Insteek Cooperaton is Key
Circulaire innovatie vindt moeilijk ingang binnen de bouwwereld: uitvoerders en investeerders mijden liever risico’s rond nieuwe bouwtechnieken en vallen vaak terug op traditionele bouwoplossingen.
Daarnaast vertrekt men overwegend vanuit de individuele belangen van de organisaties en diverse disciplines in de bouw, waardoor er weinig vertrouwen is tussen verschillende actoren binnen een (ver)bouwproject.
Dit maakt het voor bouwheren en gebruikers niet altijd duidelijk welke individuele en maatschappelijke kansen circulair bouwen te bieden heeft.

Harvest Bay : Samenwerking in de circulaire bouwwereld.
Door het streven naar samenwerking vanuit een breder perspectief komt er ruimte voor innovatieve oplossingen zoals speciale slooptechnieken en urban mining, renovatietechnieken en hergebruik van restmaterialen. 

Ook kan er door samenwerking tussen partners in de bouw langdurige betrokkenheid bij projecten worden gerealiseerd door bijvoorbeeld onderhoudscontracten en producten "as a service” aan te bieden. Hierdoor wordt de levensduur van de grondstoffen en bouwmaterialen verlengd en blijven deze in de circulaire cyclus.

Urban mining

  • Een dienstverlening die de aannemer zo goed mogelijk ontzorgt op het gebied van selectieve sloop van bestaande gebouwen. 
  • De logistieke uitdagingen m.b.t. het tijdspad tussen vraag en aanbod van circulaire bouwcomponenten optimaliseren door beheer, renovatie en opslag in de materialenhallen.

Virtueel 
Om de architect te helpen met het ontwerpen van circulaire bouwwerken wordt er een virtueel concepthuis gerealiseerd. 

Componentbeheerplatform
Bij voorkeur gaat een component rechtstreeks vanaf de werf waar hij ‘ontgonnen’ wordt naar de werf waar hij opnieuw ingezet wordt. Omwille van een mismatch in timing en/of omdat de component nog bewerkt dient te worden, kan het echter nodig zijn om hem naar een hub te brengen. Degelijk beheer en opvolging zijn daarbij de uitdaging.

Specificatie van circulariteit in bestekteksten
Alternatieve wijzen om circulariteit (m.b.t. de materialen van het consortium) in bestekteksten tot een hoger niveau te krikken.

Bureau Bouwtechniek
BB neemt tijdens het proces de lead in de studie rond circulariteit in materiaalomschrijvingen, materiaal eigenschappen en te verwachte prestaties. Daarnaast zal er een sterke betrokkenheid zijn bij de studie m.b.t. de urban mining en het opzetten van het componentbeheersplatform.

meer circulariteit

Team BB: ir. arch. Nadja Van Houten, ir. arch. Jona Van Steenkiste, ir. arch. Katrien Van Lierop

Meer over Doeners in Vlaanderen op Vlaanderen Circulair