Harvest Bay

Circulariteit van bouwmaterialen: Harvest Bay

Samen met Jansen by ODS, Lootens, Buurman Antwerpen en Franck onderzoeken we de opportuniteiten en knelpunten van een samenwerking rond de circulariteit van bouwmaterialen.
  • Partners: Jansen AG, Bureau Bouwtechniek, Lootens, Franck, Buurman Antwerpen

  • Opdrachtgever: OVAM - Vlaanderen Circulair

  • Timing: 2021 -

  • Status: In uitvoering

Cooperaton is Key

Circulaire innovatie vindt moeilijk ingang binnen de bouwwereld: uitvoerders en investeerders mijden liever risico’s rond nieuwe bouwtechnieken en vallen vaak terug op traditionele bouwoplossingen. Bovendien vertrekt men overwegend vanuit de individuele belangen van de organisaties en diverse disciplines in de bouw, waardoor er weinig vertrouwen is tussen verschillende actoren binnen een (ver)bouwproject.
Dit maakt het voor bouwheren en gebruikers niet altijd duidelijk welke individuele en maatschappelijke kansen circulair bouwen te bieden heeft.

Harvest Bay : Samenwerking in de circulaire bouwwereld

Door het streven naar samenwerking vanuit een breder perspectief komt er ruimte voor innovatieve oplossingen zoals speciale slooptechnieken en urban mining, renovatietechnieken en hergebruik van restmaterialen.

Ook kan er door samenwerking tussen partners in de bouw langdurige betrokkenheid bij projecten worden gerealiseerd door bijvoorbeeld onderhoudscontracten en producten "as a service” aan te bieden. Hierdoor wordt de levensduur van de grondstoffen en bouwmaterialen verlengd en blijven deze in de circulaire cyclus.

Urban mining

  • Een dienstverlening die de aannemer zo goed mogelijk ontzorgt op het gebied van selectieve sloop van bestaande gebouwen.
  • De logistieke uitdagingen m.b.t. het tijdspad tussen vraag en aanbod van circulaire bouwcomponenten optimaliseren door beheer, renovatie en opslag in de materialenhallen.
Gevelfarem 3941

Om de architect te helpen met het ontwerpen van circulaire bouwwerken wordt er een virtueel concepthuis gerealiseerd.

Componentbeheerplatform

Bij voorkeur gaat een component rechtstreeks van de werf waar hij ‘ontgonnen’ wordt naar de werf waar hij opnieuw ingezet wordt. Omwille van een mismatch in timing en/of omdat de component nog bewerkt dient te worden, kan het echter nodig zijn om hem naar een hub te brengen. Degelijk beheer en opvolging zijn daarbij de uitdaging.

Specificatie van circulariteit in bestekteksten

Alternatieve wijzen om circulariteit (m.b.t. de materialen van het consortium) in bestekteksten tot een hoger niveau te krikken.

We nemen tijdens het proces de lead in de studie rond circulariteit in materiaalomschrijvingen, materiaal eigenschappen en te verwachte prestaties. Daarnaast zal er een sterke betrokkenheid zijn bij de studie m.b.t. de urban mining en het opzetten van het componentbeheerplatform.

Maak kennis met ons onderzoeksteam

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (2)

KatrienVL

ir. arch. Katrien Van Lierop

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |
Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |

Uit Team Kennis Innovatie & Technologie (1)

Nadja

ir. arch. Nadja Van Houten

Directeur
Bestuurder
E-mail |

Benieuwd naar wat we over circularair bouwen te vertellen hebben?

TAGS: circulair bouwen