Circ gevelrenovatie

Circulaire gevelrenovatie

In opdracht van Vlaanderen Circulair leiden we dit onderzoek naar de opschaalbaarheid van een circulaire renovatie van de gebouwschil.
  • Partners: Universiteit Gent, Algemene Bouw Maes, De Witte Aluminiumconstructies

  • Opdrachtgever: OVAM – Vlaanderen Circulair

  • Timing: 2019-2022

  • Status: Gerealiseerd

Gebouwbeheerders met een groot patrimonium beschikken vaak over woongebouwen met gelijkaardige kenmerken. Ze hebben doorgaans een langetermijnvisie op de renovatie van hun patrimonium, gespreid over decennia. Versnelling van de renovatiegraad dringt zich op. Er is vaak onvoldoende budget om alle gebouwen ingrijpend te renoveren. Een tijdelijke verbetering van de gebouwschil zal het comfort verhogen tot aan de ingrijpende renovatie.

Om afval te vermijden, moet die tijdelijke verbetering circulair zijn.

Door op grotere schaal naar gedeelde kenmerken tussen gebouwen te kijken, kan de circulariteit van een gevelrenovatiesysteem slagen. Bij hedendaagse, gebouwspecifieke systemen daalt namelijk de kans op hergebruik.

IMG 7394

Consortium

Dit onderzoeksteam ontwikkelt een duurzaam modulair herbruikbaar gevelsysteem voor renovatie. Het zal toelaten om bestaande gebouwen op een circulaire manier snel te renoveren. Door deze eigenschappen is het gebruik opschaalbaar en kan een groot deel van deze woongebouwen op korte termijn gerenoveerd worden. Het systeem houdt rekening met de optie om, indien relevant, het bestaand buitenschrijnwerk te hergebruiken.

Na een onderzoek van alle mogelijke gevelrenovatiesystemen en de eisen gesteld aan een gevel, komen we uit op een tweelaagse nieuwe gevel.

  • De eerste laag zorgt voor een uitlatting van de eventuele schuine gevel en werkt lokale oneffenheden in het gevelvlak weg. Hier kunnen indien nodig technische leidingen in verlopen.
  • De tweede laag bestaat uit gestandaardiseerde houtskeletpanelen in 9 formaten waarmee het gevelvlak zoveel mogelijk wordt ingepakt. Bij de keuze voor de materialen en afmetingen van de panelen houden we rekening met de milieu-impact.

De conclusie: een herbruikbaar systeem zorgt voor een veel hoger materiaalgebruik.

Verticaal detail
  • De panelen kunnen als element meerdere keren worden hergebruikt, maar dat weegt op gebied van milieu-impact toch niet op tegen een niet herbruikbaar ETICS-systeem. Ook de traditionele geventileerde gevel, die hergebruik toelaat op materiaalniveau, scoort goed op gebied van milieu-impact en circulariteit.
  • Onze oplossing is wel toepasbaar in hoogbouw en in het geval van een niet kwalitatief binnenspouwblad als invulmetselwerk. Maar het oorspronkelijk doel om een systeem te vinden voor alle gebouwen, hebben we moeten loslaten. Op basis van de randvoorwaarden van een gebouw moet het ontwerpteam een geschikte oplossing kiezen.
Lees het interview met Jona Van Steenkiste in Renoscripto

Maak kennis met ons onderzoeksteam

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (1)

Jona

ir. arch. Jona Van Steenkiste

Energie- en duurzaamheidsadviseur
EPB-verslaggever
E-mail |

Uit Team Kennis Innovatie & Technologie (1)

Raf 569 A3809 4570

arch. Raf De Preter

Expert bouwdetails
Adviseur gevel
E-mail |

Kom meer te weten over onze circulaire activiteiten

TAGS: circulair bouwen