Casino Middelkerke

Architect: ZJA i.s.m. Bureau Bouwtechniek en OZ 
Bouwheer: Gemeente Middelkerke
Ontwikkelaar: Debuild 
Adviseurs: DELVA (landschapsarchitect), Plantec (technisch ontwerper buitenaanleg), Cobe (stabiliteit), VK Engineering (technieken, akoestiek), Witteveen-Bos (studie zeewering), Beersnielsen (verlichtingsontwerp), Actiflow (studie wind), Mint (mobiliteit), Sertius 
Oppervlakte: gebouw ca. 15.000 m² / omgevingsaanleg: ca. 27.000 m²
Budget: € 38.986.706 (+ heraanleg Epernayplein en zeedijk: € 2.011.535)
Timing: 2020 - 
Status: in uitvoering

© Sarah Blee
Renders: ZJA

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch Advies I Duurzaamheid, Veiligheidscoördinatie & EPB
Façade Engineering

Winnaar International Architecture Award 2022
Winnaar World Landscape Architecture Award 2023

Bouw van een nieuw casino in Middelkerke met restaurant met terras, foyer, evenementenzaal met plaats voor 1.700 personen, speelzaal, ondergrondse parking en een hotel met een 60-tal kamers. De speelzaal zal zicht hebben op zee.
Het Epernayplein wordt verlegd richting zee. Bovenop de duin komt een parkachtig groen plein waar evenementen kunnen plaatsvinden.

Integrale benadering

De bouw van het nieuw casinogebouw werd door de ontwerpers opgevat als middel om ook te werken aan de waterveiligheid (dijkversterking), de kwaliteit van de openbare ruimte, het autovrij maken van de zeedijk en het verbinden van het Epernayplein met de zee. 

Het unieke aan dit ontwerp is dat de gebouwtypologie van een casino - vaak een gesloten doos - binnenstebuiten gekeerd en geïntegreerd wordt tot een veelzijdig project in een publiek duinlandschap. Het transformeert de zeedijk tot een unieke bestemming van ontmoeting, spel, cultuur en vertier langs de Belgische Kust.

Duurzaam

Eindige energiebronnen worden duurzaam ingezet door in de eerste plaats verspilling te vermijden, maar ook door gerecycleerde materialen in te zetten én efficiëntere productieprocessen toe te passen. 

Milieucriteria zijn even belangrijk als functionaliteit, esthetiek, ergonomie, veiligheid en economische waarde. Een mooi voorbeeld van een doordachte, energiebesparende toepassing in het project is het uitkragende duin bovenop het gelijkvloers en de terrassen van de hoteltoren. Deze kragen uit ten opzichte van het buitenschrijnwerk en bieden in de warme zomermaanden schaduw. In combinatie met de nachtkoeling zal dit de vraag naar actieve koeling significant beperken.

Bureau Bouwtechniek
BB is verantwoordelijk voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architecten tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de ontwikkeling van technische details, de opmaak van het bouwkundig bestek en raming. 
BB leidt de controle van de uitvoering en is EPB verlaggever en duurzaamheidsadviseur.

BB team: ir. arch. Elien Coppitters, ir. arch. Klaas Calle, ir. arch. Thijs Verfaillie, ir. arch. Marleen Meulenbergs, ir. arch. Jona Van Steenkiste, ir. arch. Dana Dee, ir. arch. Katrien Van Lierop, prof. arch. Jan Moens, ir. arch. Gretel De Smedt, ir. arch. Tatjana Bogaert, ir. arch. Alexander Vandenberge, arch. Frederik Velghe, Valerie Leleu, ir. arch. Thomas Cantraine, arch. Raf De Preter, ir. arch. Nadja Van Houten, ir. arch. Emma Van De Steene, arch. ass. Ken Coolsaet