International Architecture Award voor casino van Middelkerke

22.08.2022
De prestigieuze International Architecture Award 2022 is toegekend aan het evenementengebouw Middelkerke. Het ontwerp kwam tot stand onder leiding en supervisie van Debuild en is gemaakt door het architectenbureau ZJA en DELVA Landschapsarchitecten, in samenwerking met OZ en Bureau Bouwtechniek en een reeks aan deskundigen, die samen het Bouwteam Nautilus vormen. De International Architecture Awards zijn de oudste en meest prestigieuze mondiale prijzen op het gebied van bouwen. Ze worden jaarlijks uitgereikt door het Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design, samen met The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies en worden beschouwd als toonaangevend in de architectuur.
Venue Building Middelkerke IAA2022 web nieuwsbrief persbericht 4607 4607

Nieuw baken aan zee

De opdracht om een nieuw evenementengebouw te ontwerpen aan de kust bij Middelkerke en tegelijkertijd de bestaande zeedijk te versterken werd benaderd vanuit het perspectief van het oorspronkelijke landschap. Met het ontwerp wordt een vernieuwd duinlandschap toegevoegd aan de bestaande kust. In het hart van het gebied verrijst een markant gebouw dat als een nieuw baken aan zee staat. Het evenementengebouw Middelkerke biedt onderdak aan een casino, een hotel, een restaurant, een multifunctionele evenementenruimte en een ondergrondse parkeergarage die zorgt voor een autovrije zone op straatniveau. Naast de versterking van de zeewering en autovrije zone levert het ontwerp ook een bijdrage aan de verbetering van de openbare ruimte, door de versmelting van de boulevard en het Epernayplein.

Integratie met landschap en kustverdediging

De ziel van het ontwerp schuilt in de intieme integratie met het duinlandschap, de transformatie van het centrum van Middelkerke in een voetganger-vriendelijk gebied en de realisatie van een gebouw dat als blikvanger werkt. En dat terwijl de zeedijk wordt versterkt die Middelkerke veiligheid biedt, samen met stedelijke vernieuwing en een economische impuls.

Nieuwe openbare ruimte

Het ontwerp schept een omvangrijke openbare ruimte met het bestaande Epernayplein als centrum. De dijk wordt verder de zee in verplaatst, wat een uitbreiding van het Epernayplein mogelijk maakt terwijl het geïntegreerd wordt in het landschap. Een ondergrondse parkeergarage zorgt voor een autovrije zone. Als verbinding tussen de stad, het plein en het strand is een groot kunstmatig duin gebouwd, waarin het casino, de openbare zaal voor tentoonstellingen en concerten en een restaurant zijn ondergebracht. Helmgras, waterpartijen en zandgeulen die uitkomen op het strand simuleren een duin-ervaring. De nieuwe openbare ruimte, met de klim naar het groene plein bovenop het duin is een toeristische attractie op zichzelf.

Duurzaam icoon aan de Vlaamse kust

Verbonden aan het evenementengebouw is het strandhotel, met zijn raadselachtige, sculpturale silhouet, een ingehouden icoon met een open raster van gekromde balken van accoya hout. Het hele ontwerp optimaliseert de processen van energievoorziening, afvalverwerking en productie en past, waar het kan herbruikbare materialen toe.

Publiek-private samenwerking

Het project was alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking met de diensten van de gemeente Middelkerke, het Milieu ministerie en het Agentschap voor Maritieme Diensten en de Kust van de Vlaamse regering.