Paardenmarkt 6223 569 A7376 4789
Samen met ontwerpend architecten DMT en MAAT_WERK architecten stonden we mee aan het roer van de renovatie, restauratie en uitbreiding van de Stadscampus Paardenmarkt van de Universiteit Antwerpen.
 • Architect: TV DMT – MAAT_WERK architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek

 • Bouwheer: Universiteit Antwerpen

 • Oppervlakte: nuttige ruimtes 8891 m² - buiten ruimte 2557 m²

 • Budget: € 24.000.000

 • Timing: 2018 - 2023

 • Status: Gerealiseerd

 • Fotograaf: Sarah Blee

 • Adviseurs: Botec (technieken), Macobo-Stabo (stabiliteit), Vicave (EPB)

Moderne stadscampus

De site waar de opleiding Projectontwikkeling van de Universiteit Antwerpen onderdak vindt, wordt een moderne stadscampus in het oude stadscentrum. De bestaande gebouwen op de site worden gerenoveerd, gerestaureerd en aangevuld met nieuwe bouwvolumes. De site voorziet o.a. in klaslokalen, ateliers hout- en metaalbewerking, polyvalente werkruimten, tentoonstellingslokalen, etc.

Een grondige historische analyse van de gebouwen en een diepgaande inventarisatie en analyse van de aanwezige materialen liggen aan de basis van het ontwerp waarbij maximaal wordt ingezet op behoud van de waardevolle onderdelen van de historische campusgebouwen.

Stadscampus Paardenmarkt BT 01 3922
Paardenmarkt 6223 569 A7367 Large 4778

De verschillende losstaande gebouwen van de historische onderwijssite werden door ingenieuze overkappingen en gevonden passages met elkaar verbonden tot een mooi geheel met oog voor duurzaamheid.

Babs

Collega projectarchitect Barbara Arts blikt terug op het traject en onthoudt dat de historische gebouwen aanpassen aan de huidige thermische en akoestische comforteisen en daarbij de erfgoedwaarde van de campus en de richtlijnen van onroerend erfgoed niet uit het oog verliezen voor haar de grootste uitdaging was.💪🏽

Ook op brandtechnisch vlak lag er een mooie opdracht voor het team. Ze zijn er gerust in dat de studenten zich door hun adviezen veilig kunnen verplaatsen tussen de oude en nieuwe gebouwdelen. 🔥👌🏽

002346 Model Architectuur 3 D View Camera 02

BIM

We modelleerden het BIM model van de bestaande te renoveren gebouwen en de uitbreiding van de gebouwen. DMT nam het restauratieve gedeelte voor zijn rekening. Deze plannen van DMT werden mee opgenomen in het BIM model om een totaal beeld van de site te verkrijgen.

 • De bruto vloeropp. van het project bedraagt 7.348 m². 
 • Er werden 5.495 elementen uit het BIM model gemeten.

Als uitvoerend architect helpen we de ontwerpende architecten met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp kunnen toeleggen. We controleren ook de uitvoering en zorgen ervoor dat de doelstellingen en het plan steeds kraakhelder zijn voor alle partners, zodat we samen onze dromen kunnen waarmaken.

Circulair bouwen

Studies tonen aan dat we met onze wereldbevolking meer grondstoffen gebruiken en afval produceren dan wat onze planeet aankan.

We vonden in de Universiteit Antwerpen een gelijkgezinde die net als wij duurzaamheid integreert in zijn dagdagelijkse werking. Samen besloten we de campus Paardenmarkt in te dienen als casestudy voor 'Schoolbouwprojecten circulair aanbesteden? Yes we can!' van Vlaanderen Circulair.

Met dit onderzoekstraject willen we een breed publiek aanzetten tot meer circulair bouwen en op zoveel mogelijk spelers binnen het bouwproces inspelen.

Dat doen we door te focussen op:

 • een inventarisatie van circulaire producten en diensten
 • een groter draagvlak creëren voor circulaire bouwprincipes door de verschillende bouwpartners van bouwprojecten over het thema te sensibiliseren.
IMG 20200810 155946 3938

Concreet

 • Collega's Katrien Van Lierop en Nadja Van Houten stelden een volledige sloopinventaris op en volgden tijdens het verloop van de werf ook de materiaalstromen op.
 • Vanaf de ontwerpfase wordt met respect voor het gebouw en de aanwezige waardevolle elementen gewerkt.
 • Tijdens de aanbestedingsfase onderzochten we de mogelijkheden van circulair aanbesteden bij openbare projecten.
 • We coördineren de circulaire afbraak van waardevolle elementen die niet herbruikt worden met externe partijen, zodat deze ingezet kunnen worden in andere projecten.
Nieuwsgierig naar de lessons learned?

Deze teams werkten samen aan Campus Paardenmarkt

Uit Team Architectuur (publieke sector Vlaanderen) (2)

Babs

arch. Barbara Arts

Projectarchitect
Veiligheidscoördinator
E-mail |
Gretel De Smet

ir. arch. Gretel De Smet

Projectarchitect
E-mail |

Uit Team Duurzaamheid, Energie & Comfort (1)

KatrienVL

ir. arch. Katrien Van Lierop

Energie- en duurzaamheidsadviseur
E-mail |

Uit Team Computer Aided Design & BIM (2)

KATIE

arch. ass. Katie Van der Borght

Technisch ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |
Glenn choice 719925

Glenn Verdyck

Technisch Ontwerper
BIM-modelleur
E-mail |

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (1)

Bert

arch. Bert Van den Bergh

Projectarchitect
Adviseur renovatie & restauratie
E-mail |

Uit Team Veiligheid (1)

Babs

arch. Barbara Arts

Projectarchitect
Veiligheidscoördinator
E-mail |
TAGS: BIM| circulair bouwen| uitvoerend architect| Erfgoed