Campus Paardenmarkt wint het Erfgoedjuweel 2023

28.09.2023
De historische onderwijssite Paardenmarkt onderging de afgelopen vier jaar een grondige renovatie en restauratie. De verschillende losstaande gebouwen werden door ingenieuze overkappingen en gevonden passages met elkaar verbonden tot een mooi geheel met oog voor duurzaamheid.
Paardenmarkt 6223 569 A7376 Large 4780

De vakjury bekroonde de Paardenmarktsite UAntwerpen omdat het om een echt modeldossier gaat:

  • Het project is doordacht aangepakt, consequent uitgevoerd en op korte tijd gerealiseerd.
  • De aanpassing van een sterk verouderd schoolgebouw tot hedendaagse onderwijsinstelling bracht heel wat uitdagingen met zich mee.
  • Toch werd er voor elke uitdaging een passende oplossing gezocht met behoud van de erfgoedwaarde.
  • De Universiteit Antwerpen maakte van een weinig gestructureerd gebouwencomplex een samenhangend geheel waar het opnieuw aangenaam studeren is.
Collega Barbara Arts blikt terug op het traject en onthoudt dat de historische gebouwen aanpassen aan de huidige thermische en akoestische comforteisen en daarbij de erfgoedwaarde van de campus en de richtlijnen van Onroerend Erfgoed niet uit het oog verliezen voor haar de grootste uitdaging was.

Brand

Ook op brandtechnisch vlak lag er een mooie opdracht voor het team. Ze zijn er gerust in dat de studenten zich door hun adviezen veilig kunnen verplaatsen tussen de oude en nieuwe gebouwdelen.

Circulair

De Paardenmarktsite maakte deel uit van het gesubsidieerde onderzoeksproject "Schoolbouwprojecten circulair aanbesteden? Yes we can!" van Vlaanderen Circulair. Collega Katrien Van Lierop en de UA hopen met hun lessons learned een breed (bouw)publiek aan te zetten tot meer circulair bouwen.