SANY4084 iv 204 1

Renovatie Boerentoren

We onderzochten en begeleidden de renovatie van het buitenschrijnwerk van de iconische Boerentoren in Antwerpen.
  • Bouwheer: KBC

  • Timing: 2000 - 2012

  • Status: Gerealiseerd

  • Adviseurs: Bureau voor Architectuur en Stabiliteit Dirk Jaspaert (BAS)

Kopie van Klaar voor de toekomst

We stonden in voor:

  • de vervanging van het volledige buitenschrijnwerk in 2 niet aansluitende fases (1250 aluminium en 260 stalen ramen),
  • de renovatie van terrassen en de daken van de 7de en 9de verdieping,
  • de aanpassingswerken in functie van de brandveiligheid.

Haalbaarheidsstudie

We leverde een grondige technische, praktische, esthetische en energetische evaluatie en inventarisatie van de verschillende scenario’s voor de renovatie van het buitenschrijnwerk, inclusief een multiple kostenraming.

Meer weten over haalbaarheidsstudies op BB?

Aanbesteding

Op basis van de specifieke en onderbouwde keuze van de bouwheer werd van de voorstudie een technische en administratieve bestek en een gedetailleerde meetstaat (inschrijvingsformulier) opgemaakt.

We begeleidden de aanbestedingsprocedures, de vergelijking van de offertes en het advies aan de bouwheer voor de keuze van de meest optimale uitvoerder.

We adviseerden de bouwheer ook aan de hand van een screening en kwaliteits-criterium-beproeving van de mogelijke kandidaat uitvoerders.

SANY4079 203 1

Uitvoering

We leidden de controle van de uitvoering van de werken a.d.h.v. een strikte gedetailleerd planning en secure coördinatie. De opvolging werd gerealiseerd onder de gestelde voorwaarden dat tijdens de werken het gebouw volledig operationeel zou blijven en de stringente timing gehaald werd.

We assisteerden bij de voorlopige en definitieve oplevering en stond in voor de veiligheidscoördinatie gedurende het volledige bouwproces.

Maak kennis met onze experten

Uit Team Renovatie, Restauratie & Onderhoud (2)

Nadja

ir. arch. Nadja Van Houten

E-mail |
Jan Moens kennispartner 3379

prof. arch. Jan Moens

Algemeen directeur
Hoofd afdeling research & ontwikkeling
Gedelegeerd bestuurder
E-mail |
TAGS: gevel