Klimaatwijken te boek gesteld

21.06.2024
In 2020 lanceerden het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een oproep naar reconversieprojecten op schaal van de wijk. Nu de onderzoeken zijn afgerond bundelden we de belangrijkste inzichten en aanbevelingen in een publicatie.
Kopie van Klimaatwijken

Uit de kandidaturen werden drie steden – Leuven, Mechelen en Kortrijk, elk met een klimaatwijk – gekozen en voor elk van de projecten werd een multidisciplinair ontwerp- en onderzoeksteam aangesteld.

Het leertraject Klimaatwijken vertrekt van de hypothese dat het meerdere voordelen biedt om

  • verschillende uitdagingen op vlak van energie, klimaat en ruimte aan elkaar te koppelen,
  • de transformatie op schaal van de wijk aan te pakken,
  • en in te zetten op een meer collectieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak.

De wijk vormt immers een tussenschaal waarop de wisselwerking tussen energieverbruik, mobiliteit, bebouwingsstructuur, ruimtegebruik, waterbeheer, materiaalverbruik en biodiversiteit via ontwerp onderzocht en verbeeld kan worden.

Het testen van die hypothese levert, behalve veel waardevolle inzichten, ook een aantal nieuwe vragen op waar het beleid, de onderzoeks- en praktijkwereld verder mee aan de slag moeten.

Grasduinen in de publicatie kan hier

Deze publicatie

  1. toont dat de energie- en klimaattransitie bij uitstek ook een ruimtelijk vraagstuk is,
  2. benoemt een aantal ‘sporen van verandering’ waarop we moeten inzetten en
  3. brengt de belangrijkste inzichten uit de drie klimaatwijken in Leuven, Mechelen en Kortrijk in beeld.

Eindigen doet het boek met een vooruitblik en een pleidooi voor een heus reconversieprogramma.

Wij werkten mee aan de studie in Mechelen. U kan ze hier downloaden.